Anlık Gaz Ölçümü

Anlık Gaz Ölçümü, konsantrasyon ölçümü yapılacak olan kimyasal maddenin (Karbonmonoksit, hidrojensülfit vb.) ölçümü için uygun gaz ölçüm dedektör tüpü ve emiş pompası ile renk karşılaştırma metodu kullanılarak yapılır. Anlık gaz ölçümü olarak alınan değerler ortam ölçümü olarak değerlendirilebilr. 

Kişisel maruziyetle ilgili metod uygulamalarında uzun süreli ölçüme yönelik (TWA) doğrudan sonuç okumaya esaslı dedektör tüpler ve diğer gereksinimlerin (pompa vb.) sağlandığı bir sistemle, çalışanın solunum bölgesinden uzun süreli ölçüm yapılması durumunda, yapılan işi temsil edecek ölçüm sonuçlarının STEL/TWA esaslı referans sınır değerleriyle karşılaştırılması mümkündür.

İşyerlerinde solunum yoluyla maruziyet ölçümü ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejilerini belirlerken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartları dikkate almalıdır.