top of page

Basınçlı Kaplar ve Kazanlar

Buhar gücü ile çalışan makinelerin birbiri ardına ortaya çıktığı ve sanayi devriminin başladığı 18.yy’dan bu yana buhar kazanları, kalorifer kazanları, buhar jeneratörleri gibi basınçlı kapların periyodik kontrollerinin büyük bir öneme sahip olduğu görülür. Sanayi devriminin başladığı 18’inci ve 19’uncu yy’da patlayan buhar kazanları nedeni ile birçok kaza meydana gelmiş ve can kayıpları yaşanmıştır.

Basınçlı Kap Basınç Gösterge Saati

Basınçlı kapların muayene ve kontrolü, insanların can ve mal güvenliğini korumak için o dönemde başladı, günümüze gelindiğinde ise farklı bir boyut daha kazandı. Hayatımıza giren sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü), tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar gibi kapların periyodik kontrolü, patlama gibi tehlikelerin önüne geçmenin yanında çevre kirliliğini önlemek için de büyük bir öneme sahip. Firmamız hem yüksek basınç altında depolanan kimyasal sıvıların bulunduğu hem de düşük basınç ile çalışan daha basit basınçlı kaplar için periyodik kontrol hizmeti vermektedir.

Yatay Basınçlı Kap

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü İşlemi

Hem kimyasal sıvıları barındıran kaplar hem de düşük basınca sahip hidroforlar, boyler ve genleşme tankları, kompresörler gibi basınçlı kapların ilgili yönetmelik uyarınca belirtilen standartlarda, aksi belirtilmedikçe yılda en az bir defa muayenelerinin yapılması zorunludur. Basınçlı kaplarda hidrostatik test yapılması önemli bir husus olarak göze çarpar. Hidrostatik test yapma olanağı bulunmayan basınçlı kaplarda, bu test yerine ilgili yönetmelikte belirtilen standartlarda tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Ancak bu durumda, hazırlanan periyodik muayene raporlarında bu hususun gerekçesiyle beraber belirtilme zorunluluğu bulunur.

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
Kazan Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü İşleminin Önemi

Basınçlı kapların periyodik kontrolü işlemi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uyarınca belirlenen standartlarda ve zamanında yapılmalıdır. Bu kontrollerdeki esas, ekipmanların kullanıldığı işletmede iş güvenliğini riske atacak hususların tespit edilmesi ve raporlandırılmasıdır. Bu ekipmanların düzenli muayeneleri hem olası kazaların önüne geçer hem de üretimin devam etmesini sağlar. Firmamız tarafından kontrolü yapılan basınçlı kaplar şu şekildedir:

bottom of page