top of page

Buhar Jeneratörü

Buhar Jeneratörü Periyodik Muayenesi İşlemi

Buhar kazanları ile bir çok yönden benzerlik gösteren ancak daha küçük buhar hacmine ve kapasiteye sahip olan buhar jeneratörleri meskun mahallerde daha rahat kullanılabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedirler. Birinci ya da ikinci sınıf olan buhar kazanlarında meskun mahalin 20 metre uzağına konulabilme zorunluluğu aranırken daha küçük hacimli olan buhar jeneratörlerinde bu zorundalık ortandan kalkmaktadır. Buhar jeneratörü periyodik kontrolü ve muayenesi Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uyarınca belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. Periyodik muayene ve kontrollerde hidrostatik basınç testi önemli bir işlem olarak yer alır. Muayene ve kontrol işlemi gözle yapıldığı gibi girdap akımları yöntemi, sıvı penetrant yöntemi, radyografik muayene yöntemi, ultrasonik muayene yöntemi ve  manyetik parçacık yöntemleri ile muayene yapılabilmektedir.

Muayene ve kontrol işlemleri buhar jeneratörünün kapak contaları, boru bağlantı sistemleri, sıcaklık göstergeleri, kazan ısıtma yüzeyi, basınç göstergeleri, tahliye sistemleri, emniyet cihazının kontrolü, sınırlandırıcının çalışma durumu gibi göstergeler incelenerek, olması gereken standartlar çerçevesinde yapılır. Bu gözlemlerin yanında hidrostatik test işlemi ile kazan sisteminde herhangi bir sızıntı ya da deformasyon olup olmadığı, emniyet ventilinin ayar basıncı ve kazanın et kalınlığı kontrol edilir.

Buhar Jeneratörü  tasarım ve imalatı, doğru malzeme ile üretilmiş olması, ekipmanı işleten operatörün eğitimli olması ne kadar önemli ise buhar jeneratörü periyodik muayenesi işleminin de zamanında yapılması o derece önemlidir. Buhar kazanı periyodik kontrol ve muayene işlemlerini uzman ellerce yaptırmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Buhar, geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan bir akışkan olarak karşımıza çıkar. Gıda, tekstil, kimya başta olmak üzere endüstri alanı, ısınma, nükleer ve termik santraller buharın ana kullanım alanları olarak göze çarpar. Buharın fonksiyonel işlevi, buhar kazanı temelli sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hayatı kolaylaştıran, üretimi hızlandıran ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan bu sistemlerin belirli riskleri de beraberinde getirdiği görülür. Güvenilirliği kanıtlanmış bir imalat sürecinden geçirilmeyen ve periyodik kontrolü zamanında yapılmayan buhar jeneratörleri, patlama da dâhil olmak üzere belirli kazalara sebebiyet verebilir. Firmamızın sunduğu hizmetlerden birisi de buhar jeneratörü periyodik kontrol ve muayenesi işlemidir. Bu işlem firmamız güvencesi ile ülkemizdeki yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen standartlarda yapılır.  

Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrol
bottom of page