top of page

Buhar Kazanı

Buhar Kazanı Periyodik Muayenesi İşlemi

Buhar kazanı periyodik muayenesi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uyarınca belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır. Periyodik muayene ve kontrollerde hidrostatik basınçlandırma testi önemli bir işlem olarak yer alır. Muayene ve kontrol işlemi gözle yapıldığı gibi girdap akımları yöntemi, sıvı emdirme ile muayene, radyografik yöntem ile kalınlık ölçme işlemi, manyetik parçacık ile muayene işlemleri şeklinde de yapılır.

Muayene ve kontrol işlemleri kazanın kapak contaları, boru bağlantı sistemleri, sıcaklık göstergeleri, kazan ısıtma yüzeyi, basınç göstergeleri, tahliye sistemleri, emniyet cihazının kontrolü, sınırlandırıcının çalışma durumu gibi göstergeler incelenerek, olması gereken standartlar çerçevesinde yapılır. Bu gözlemlerin yanında hidrostatik test işlemi ile kazan sisteminde herhangi bir sızıntı ya da deformasyon olup olmadığı, emniyet ventilinin ayar basıncı ve kazanın et kalınlığı kontrol edilir.

Buhar Kazanı Periyodik Muayenesi Neden Önemlidir?

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi küçümsenecek ve aksatılacak bir durum değildir. Aksatılan kontrol, muayene ve bakım işlemleri ürünün çatlamasına, buhar kaçaklarına, korozyona uğrayan elemanların işlevini yitirmesine neden olabilir. Kontrol ve bakım işlemi işletmenin devamlılığı ve personel güvenliği bakımından büyük önem arz eder. Muayene işlemi kazanın çalışma kusurlarını ve arıza belirtilerini görmek, ileride daha büyük sorunlara yol açabilecek aksaklıkların önüne geçmek için önemlidir.

Kazanın tasarım ve imalatı, doğru malzeme ile üretilmiş olması, kazanı işleten operatörün eğitimli olması ne kadar önemli ise buhar kazanı periyodik muayenesi işleminin de zamanında yapılması o derece önemlidir. Buhar kazanı periyodik kontrol ve muayene işlemlerini uzman ellerce yaptırmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.   

Buhar, geçmişten günümüze yaygın olarak kullanılan bir akışkan olarak karşımıza çıkar. Gıda, tekstil, kimya başta olmak üzere endüstri alanı, ısınma, nükleer ve termik santraller buharın ana kullanım alanları olarak göze çarpar. Buharın fonksiyonel işlevi, buhar kazanı temelli sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hayatı kolaylaştıran, üretimi hızlandıran ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan bu sistemlerin belirli riskleri de beraberinde getirdiği görülür. Güvenilirliği kanıtlanmış bir imalat sürecinden geçirilmeyen ve buhar kazanı periyodik kontrolü zamanında yapılmayan sistemler, patlama da dâhil olmak üzere belirli kazalara sebebiyet verebilir. Firmamızın sunduğu hizmetlerden birisi de buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi işlemidir. Bu işlem firmamız güvencesi ile ülkemizdeki yasal düzenlemeler uyarınca belirlenen standartlarda yapılır.  

Buhar Kazanı Periyodik Muayenesi
bottom of page