top of page

El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

El-Kol titreşim maruziyet ölçümü, çalışanların elleri ve kolları üzerindeki titreşim düzeylerini değerlendirmek ve el-kol titreşimine bağlı sağlık sorunlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. El-Kol titreşimi, el aletleri, el vibrasyonu ile çalışan makineler ve araçlar gibi faktörlerden kaynaklanır. Uzun süreli maruziyet durumunda, el-kol titreşimi kas, sinir ve dolaşım sistemlerine zarar verebilir ve el-kol vibrasyon sendromuna neden olabilir. El-Kol titreşim maruziyet ölçümleri, titreşim düzeylerini değerlendirir ve ilgili standartlarla karşılaştırarak riskleri belirlemeye yardımcı olur.

El-Kol titreşim maruziyet ölçümleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartları, el-kol titreşim maruziyet ölçümü için genel yönergeleri ve ölçüm parametrelerini belirler. Bu standartlar, el-kol titreşim düzeylerinin doğru bir şekilde belirlenmesini, değerlendirilmesini ve sınıflandırılmasını sağlar. Ayrıca, el-kol vibrasyon sendromu riskini değerlendirmek ve uygun önlemleri belirlemek için kullanılabilirler.

TS EN ISO 5349-1 standartı, el-kol titreşim maruziyet ölçümünde temel bir rehberlik sağlar. Bu standardın amacı, el-kol titreşimine maruz kalan çalışanların sağlığını korumaktır. Standart, titreşim düzeylerini belirlemek, sınıflandırmak ve değerlendirmek için ölçüm yöntemlerini ve kriterleri tanımlar. TS EN ISO 5349-2 standardı ise, el-kol titreşimiyle ilgili ayrıntılı yönergeleri ve ölçüm parametrelerini içerir. Bu standart, farklı el aletleri ve ekipmanlar için ölçüm yöntemlerini ve sınırlarını belirler.

El-Kol titreşim maruziyet ölçümü, çalışanların el ve kol sağlığını korumak için önemli bir adımdır. TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartları, doğru ölçüm yöntemlerini sağlayarak çalışanların el-kol titreşimine maruziyetini kontrol etmeye ve uygun önlemleri almayı mümkün kılar. Bu önlemler, titreşimli ekipmanların tasarımında iyileştirmeler yapılması, uygun el aletleri kullanımı, düzenli bakım ve eğitim programları gibi konuları içerir. El-Kol titreşim maruziyet ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği programının ayrılmaz bir parçasıdır ve çalışanların sağlığını korumak için alınacak önlemlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

​El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
bottom of page