top of page

Elektriksel Ölçümler

Her şeyden önce çalışanlarınızın sağlık ve tesislerinizin güvenliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek ve son olarak firmanızın faaliyet ve üretim sürekliliğini sağlamak için  elektriksel ölçüm ve kontrollerinizi yasal sıklık sınırlarına bağlı kalarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili standart ve yönetmelikler gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Elektriksel Ölçümler

Elektrik İç Tesisat Kontrol ve Muayenesi: Elektrik tesisatınızın genel durumunu tespit ve analiz etmek amacıyla gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Topraklama Ölçümü: Tesisinizde yer alan trafo, AG elektrik panoları, cihazlar, makine gövdeleri vb. her türlü ekipmanlarınızın ve topraklama tesisatının durumunu uygunluğunu kontrol etmek ve topraklama değerlerini görmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Elektrik Pano Kontrol ve Muayenesi: Tesisatımıza dahil olan ana, tali, aydınlatma, makina, vb panoların sağlamlık, montaj, erişilebilirlik yönlerinden iş sağlığı ve güvenliği uygunluğunu tespit etmek için gerçekleştirilen kontrol ve ölçümlerdir.

Elektrik Pano Ölçümleri

Termal Kamera İncelemesi: Tesisatta yer alan kabloların, elektriksel bağlantı noktalarının (sigorta, kontaktör,  ve şalter bağlantıları), elektrik panolarının ve içindeki bütün alt bileşenlerin, trafo hücrelerinde bulunan ayırıcı ve kesicilerin termal ısınma açısından durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

 

Kaçak Akım Koruma Rölesi (Artık Akım Koruma Rölesi) Testleri: Panolarda, sigorta kutularında ve makine kutularında kullanılan kaçak akım koruma rölelerinin fonksiyonlarını ilgili standartlara uygun olarak yerine getiririp getirmediğini, tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.   

 

Paratoner Kontrol ve Muayenesi (Yıldırımdan Korunma Tesisatı): Paratonerinizin topraklama ölçümü, süreklilik tespiti ve gözle kontrollerini kapsayan ölçüm ve kontrollerdir.

Artık Akım Rolesi Testi
Eletrik Periyodik Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümleri: Yeraltında yer alan boru, tank vb ekipmanların korozyon korunumunu arttırmak amacıyla için yapılan katodik koruma sistemlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri: Kullanılan ya da üretilen enerjinin kalitesini, gerilim seviyesini, trafo ve kompanzasyon sistemlerinin yeterliliklerini, tesis içinde oluşan harmonik seviyelerini vb parametreleri tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir. 

Kompanzasyon Sistemi ve Panosu Kontrolleri:  Elektrik sisteminde yer alan elektrik motoru, bobin vb, ekipmanların mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile indüktif güç oluşturmasından dolayı, şebeke üzerinde yaratmış oldukları indüktif reaktif gücü dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine kompanzasyon denir. Bu sisteme ait ölçüm ve analizler firmanızın bu alanda aşırı reaktif güç çekimi ile cezaya düşüp düşmeme durumunu tespit etmek için gerçekleştirilir.

bottom of page