top of page

Gazlı Söndürme Sistemleri

FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangın esnasında ilk kıvılcımdan itibaren zamanla bir yarış başlamaktadır, müdahalenin geciktiği her saniye daha fazla kayba neden olmaktadır.  Özellikle yüksek teknoloji ya da donanımların bulunduğu yerlerde kurulumu gerçekleştirilen FM200 Gazlı Söndürme Sistemleri; kısa sürede müdahale gerçekleştirmesi ve zararı mümkün olduğunca aza indirmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Yangın algılama ihbar sisteminin tehlikeyi tespit etmesinin ardından, ateşleme sistemi otomatik olarak devreye girer ve sisteme tanımlanmış olan geciktirme süresinin ardından yanıcı yüzeye püskürme işlemi başlar. Burada belirtilen geciktirme süresi gazlı söndürme sistemine tanımlanmış olan yangın senaryosunda yer alan ortamdaki bireylerin ortamı terk etmesi adına verilmiş süredir.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Tesislerimizde yangın riskinin en fazla olduğu alanlardan bir diğeri mutfaklardır. Mutfaklar alevin her zaman hazır halde bulunduğu ve bunun yanında şiddetli yanıcı ve parlayıcı maddelerin (katı yağlar, sıvı yağlar, tahıllar, baklagiller ve ambalajlı ürünler) zorunlu olarak bulundurulması gereken alanlardır. Davlumbazlardaki yangın riskini yükselten noktalardan bir diğeri buharla birlikte ocaklardan yükselen yağın davlumbaz ile ocak arasındaki kısımlara yapışarak bu alanları kolaylıkla tutuşabilen yüzeylere dönüştürmesidir. Bu yoğun riskleri en aza indirmek için tesisinizde bulundurulması zorunlu sistemlerden bir diğeri; Mutfak Davlumbaz Gazlı Söndürme Sistemleridir. Davlumbaz söndürme sistemlerinin bulundurulması işletmelerin ve çalışanların güvenliği adına hayati öneme sahiptir.

Otomatik Davlumbaz İçi Söndürme Sistemi

Ocaklar kullanılan alanlardaki risklerden bir diğeri bacaya doğru ilerleyen dumanların oluşturduğu kurumlardır. Sıcaklığın her zaman yüksek olduğu bacalarda kurumların tutuşması çok kolaydır. Mutfak personelinin göremeyeceği; kat aralarını veya direkt olarak çatıyı hedef alacak alevlerin fark edilmesinde çok geç kalınabilir. Çoğu zaman tehlike ansızın büyür ve kontrolü imkansız noktalara ulaşır. İşte bu gibi durumlarla karşılaşılmasının önüne geçen en önemli unsur Mutfak davlumbazının içine kurulan ve böylelikle tehlikeyi büyümeden önleyen otomatik mutfak davlumbaz söndürme sistemleridir.

Bu yönlerden ele alındığında mutfaklar her zaman denetim ve kontrol altında bulundurulması gereken bölümler olarak karşımıza çıkar. Düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve periyodik muayeneler mutfak davlumbaz söndürme sistemlerimizin emniyet ve güvenliğini en üst seviyeye çıkaracaktır. Mutfak Davlumbaz Gazlı Söndürme Sistemlerinizin periyodik muayene ve bakım hizmetleriyle ilgili firmamıza ulaşabilirsiniz.

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan gazlı otomatik söndürme sistemlerinin avantajlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir;

  • Yangın söndürme konusunda en etkili gazlardan biridir.

  • Renksiz ve kokusuzdur.

  • Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinden farklı olarak kullanıldığı yerlerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar ortaya çıkmamaktadır.

  • Uygulandığı yüzeylerde; yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

  • Kimyasal değil, fiziksel bir söndürme türüdür.

  • İnsan sağlığını tehdit edici değildir.

  • FM200 Gazı iletken değildir.

  • Ozon tabakasına zarar vermemektedir.

  • Yayılım süresi kısadır.

Yangından korunum sistemleri alanında hassas öneme sahip olduğunu belirttiğimiz bu sistemlerin yönetmeliklere uygun olarak kurulduğu ve ihtiyaç halinde sağlıklı bir şekilde işlevlerinin yerine getirmeleri periyodik muayene ve bakım hizmetlerinin düzenli bir şekilde yaptırılması ile mümkündür. FM200 Gazlı Söndürme Sistemlerinizin, CO2 Gazlı Söndürme Sistemlerinizin ve Otomatik Gazlı Söndürme Sistemlerinizin periyodik muayene ve bakım hizmetleri için bizlere ulaşabilirsiniz. 

Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Elektrik ve elektronik içerikli pano yada makine bölümlerinde sıklıkla kullanılan pano içi söndürme sistemleri, elektrik söndürme ya da mikro söndürme sistemleri olarak da adlandırılır. Gözle fark edilemeyecek kadar küçük elektrik kontağı, kıvılcımı veya diğer sebepler nedeniyle başlayabilecek yangınların söndürülmesinde en etkili yöntemdir.

Elektrik sistemlerinde tesis boyutuna ya da tüketilen elektrik miktarına bağlı olarak değişkenlik gösteren riskler mevcuttur. Bir başka açıdan tesisinizde yer alan ana pano ya da bir dağıtım panosunda gerçekleşebilecek yangın tesisinizin tamamen ya da kısmen durdurulmasına sebep olabilir. Bu yönüyle de Pano içi Gazlı Söndürme Sistemlerinin tesisleriniz için teşkil ettiği önem hayli fazladır. Bu sistemlerin eksiksiz ve düzgün çalıştığından ve ayrıca yönetmelik ve standartlara uygun olarak kurulduğundan emin olmanın tek yolu Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemlerinizin periyodik kontrol, muayene ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştirmektir.

Gazlı Söndürme Sistemi Periyodik Muayenesi
bottom of page