Gürültü Ölçümü

Gürültü ölçümü,

  • Ortam Gürültü Ölçümü (Makine ve Donanımdan Yayılan Gürültü)
  • Kişisel Gürültü Maruziyeti

olmak üzere ikiye ayrılır. Gürültü ölçümleri,

  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yöntemi Yönetmeliği
  • TS ISO 1999 Akustik Gürültüye Bağlı İşitme Kaybının Tahmini
  • TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Belirlenmesi​
  • TS EN ISO 11204​ Akustik  Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonundaki ve Doğru Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

yönetmelik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.