Hava Tankı

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne göre hava tankları yılda en az bir kez periyodik muayene ve kontrole tabi tutulmalıdır. Ayrıca aşağıda yer alan durumlarda hava tankı test ve kontrolleri tekrarlanmalıdır.

  • Hava tanklarının montajı akabinde devreye alınmadan önce,
  • En az 6 aydır kullanılmaması halinde yeniden devreye almalarda
  • Hava tanklarının birlikte çalıştığı kompresörlerin yapısal değişiklik ya da büyük onarımlara tabi tutulması halinde
  • Hava tankının sertifikalı kaynak mühendisleri tarafından b gerçekleştririlen büyük onarımlarından sonra

Hava Tankı Periyodik Kontrolü esnasında emniyet ventili, manometre, menhole, patlama kapağı, ankraj bağlantıları ve vanaları kapsayacak şekilde kontroller gerçekleştirilir. Ayrıca hava tankı hidrostatik test ya da işletmenin durdurulamadığı yerlerde tahribatsız muayene yöntemleri uygulanan testler arasında yer almaktadır.

Hidrostatik Test

Hava tankının ve bağlantı ekipmanlarının (çekvalf, maşon, nipel, vanalar) sızdırmazlık kontrolünü sağlamak için hava tankına su doldurulması ve test pompası yardımıyla işletme basıncının 1,5 katı bir basınç değerinde yarım saat bekletilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu test sonucunda herhangi bir deformasyon ya da sızıntı bulunmaması halinde hava tankımız kullanımına devam edilebilir aksi bir durumdan tankın kullanımı sonlandırılmalıdır.

Tahribatsız Muayene

Tankta yer alabilecek korozyon, aşınma, çatlak ve deformasyonların tespit edilmesi adına “TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene-Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi” standardı sertifikasına sahip personel tarafından uygulanan test ve kontrollerdir. Bu kontrollerin sertifikalı personel tarafından uygulanması zorunluluğuna İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde aşağıdaki şekilde yer verilmiştir.

“Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.”

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 TS EN ISO 9712 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanan Hava Tankı Kontrolü talimat ve formlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ekipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri olarak Hava Tankı Periyodik Muayenesi de dahil olmak üzere her türlü Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Kontrolü alanında firmanıza hizmet sunabiliriz.