top of page

Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Hava Tankı Periyodik Muayenesi Zorunlu mu?

Basınçlı Hava üretimimizdeki yeri yadsınamaz seviyededir. Basınçlı hava üretimi pistonlu, vidalı ya da turbo kompresörler ve bunlara bağlı hava tankları ve basınçlı kaplar aracılığı üretilmektedir. Üretilen hava üretim sisteminde farklı amaçlarla kullanılarak üretimi desteklemektedir. Firmamız için hayati öneme sahip kompresör ve hava tanklarının bakım ve periyodik kontrolleri kanuni zorunluluk olmaktan öte basınçlı hava tesisatımızın verimli ve sorunsuz çalışabilmesi için zaruridir. Bakımı ve periyodik Muayenesi yapışan kompresör ve hava tankları daha az arıza verir ve böylelikle üretimimizde oluşabilecek kesintiler minimuma indirilmiş olur.

İEKSGŞY Yönetmeliğinde  Kompresör Muayenesi

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği madde …. Tablo… de kompresör periyodik Muayenesi ve hava tankı periyodik Muayenesi aşağıdaki şekilde yer almaktadır. Burada da ifade edildiği üzere hava tankı periyodik Muayenesi ve kompresör periyodik kontrolü 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Basınçlı kaplarda işletme basıncının  1.5 katı basınçta hidrostatik test yapılmalıdır iş ekipmanlarının kullanımında son yapılan değişikle  beraber 1,5 katında yapılacak hidrostatik testler 3 yolda bir uygulanmalı ve her yıl işletme basıncı ya da azami çalışma basıncında hidrostatik testler gerçekleştirilmelidir.

Basınçlı Kaplarda Tahribatsız Muayene

İş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

 

Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Kompresör Hava Tankı Ekipman Muayne
bottom of page