top of page

İSG Ölçümleri

İSG ölçümleri, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamında yapılan çeşitli ölçümlerdir. İSG ölçümleri, işyerindeki çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerini değerlendirmek ve bunlara karşı önlemler almak amacıyla yapılır. Bu ölçümler, çalışanların maruz kaldığı riskleri belirleyerek, bu risklerin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. İSG ölçümleri, yasal gereklilikler ve standartlar tarafından belirlenen aralıklarla yapılır ve işletmelerin çalışanları ve müşterileri için güvenli bir çalışma ortamı sağlamasına yardımcı olur.

İSG Ölçümleri, ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümü
bottom of page