top of page

Bu işlevsel araçların zaman zaman tehlike arz ediyor olmasındaki en büyük etkenler; eğitimli olmayan insanlar tarafından yanlış kullanılması ve ekipmanların zorunlu olan periyodik kontrollerinin belirtilen sürelerde yapılmaması olarak karşımıza çıkar. Firmamız, vinçler (Gezer Köprülü Vinç, Mobil Vinç), caraskal ve diğer kaldırma-itme araçlarının periyodik kontrollerini, ilgili yönetmelikler uyarınca belirtilen standartlarda, uzman personel tarafından özenle yapar. 

Liman vinç periyodik kontrolü

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve iletme araçları, iş yerlerinde insan eli ile yapılması mümkün olmayan yüklerin ve malzemelerin taşıma ve kaldırma işleminde kullanılan işlevsel ekipmanlardır. Forklift, vinç, istif makinaları ve daha pek çok kaldırma ve itme aracı, işletmelerde sağladığı fonksiyonel kullanımın ve iş bitiriciliğin yanında iş güvenliği açısından bir takım tehlikeler de barındırır.

Kamyon ve dozer iş makinesi muayenesi

İstif Makinaları, Transpalet, Yükleyici ve Diğer Araçlar için Tehlikeler

Transpalet, yükleyici ve diğer kaldırma ve iletme araçlarının kaldırma testleri, fonksiyonlarının kontrolü gibi işlemleri kapsayan periyodik kontrolleri, ilgili yönetmelikçe belirtilen sürelerde aksatılmadan yapılmalı. Aksi durumda itme ve kaldırma aracının türüne göre birtakım arızalar ve buna bağlı olarak tehlikeler ile karşı karşıya kalınabilmekte. Bu tehlikeler;

 • Zincir, halat v.b. donanımların kopması

 • Platform, forklift ve diğer araçların bazı mekanik bağlantılarının yerinden çıkması

 • Araçların fren sisteminin bozulması ve yeterli işlevi görmemesi

 • Araçta bulunan ikaz, bilgilendirme gibi hayati fonksiyonların bozulması

 • Araçlarda hidrolik kaçakların meydana gelmesi

Bu ve bunun gibi arızalar taşınan yükün düşmesi sonucu maddi hasar, yaralanma ve can kayıplarına yol açabilmekte. Bu gibi üzücü kazalarla karşılaşmamak için araçların periyodik kontrollerinin, ulusal ve uluslararası standartlara göre zamanında yapılması hayati önem arz eder.

Kule vici ekipman muayene

Kaldırma ve İletme Araçların Kontrolü için Gerekli Standartlar

Kaldırma ve iletme araçlarının kontrolünde esas, bu araçların kullanıldığı işletmede iş güvenliğini riske atacak hususların tespit edilmesi ve raporlandırılmasıdır. Bu araçların düzenli muayeneleri, Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği standartları çerçevesinde, makine mühendisleri ve makine teknikerleri tarafından yapılır. Firmamız tarafından kontrolü yapılan kaldırma ve iletme araçları şu şekildedir:

 • Vinçler (Gezer Köprülü Vinç, Mobil Vinç)

 • Caraskal

 • Araç Kaldırma Lifti

 • Platform

 • İstif Makinaları

 • Forklift

 • Transpalet

İşletmenizde kullandığınız kaldırma ve iletme araçlarının kontrolü, firmamız tarafından ilgili yönetmelik standartları uyarınca, uzman ekibimiz tarafından özenle yapılır. Sizler de yukarıda belirtilen araçların kontrolleri için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 

Mobil vinç periyodik kontrolü

İEKSGŞY'nde Kaldırma İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü:

2.1. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları

2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

2.2.3. (Değişik ibare:RG-23/7/2016-29779) (2) Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.

2.2.4. (Ek:RG-24/4/2017-30047) İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Kaldırma iletme ekipmanı, kanca kontrolü
bottom of page