top of page
kalorifer-kazani.jpg

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

Isıtma (Kalorifer) Kazanı

Suyun ısı taşıyıcı olarak kullanıldığı, katı, sıvı ya da gaz yakıtlı azami işletme sıcaklığı 110 C azami işletme basıncı 10 bar ve azami emniyet sıcaklığı 120 C olan demir, çelik ya da demir dışı metallerden üretilmiş kazanlar ısıtma (kalorifer) kazanı kapsam ve statüsünde ele alınabilir. Kalorifer kazanları kullanım alanlarını incelediğimizde endüstriyel tesislerden kişisel konutlara kadar geniş bir kullanım alanı görebiliriz. Her türlü yakıt imkanı ile kullanılabilmeleri, düşük ya da yüksek kapasitedeki farklı alanlarda verimli çalışmaları tercih edilmelerindeki temel sebeplerdir.

Kalorifer Kazan Dairesi Bileşenleri

Kalorifer Kazan Dairesinde aşağıda yer alan bileşenler mevcuttur.

 • Kalorifer Kazanı 

 • Brulör

 • Genleşme Tankı

 • Gidiş ve Dönüş Kollektörleri

 • Sirkülasyon Pompaları

 • Havalandırma Menfezleri

 • Kazan Bacası 

 • Yakıt Deposu ya da Doğalgaz Tesisatı

 • Gaz Algılama Sistemi

kazan-dairesi-krokisi-ekipman-muayene.jpeg

Kalorifer Kazan Dairesi Sınıfları

Kazan kapasitelerine ve kazan dairesindeki kazanların toplam kapasitelerine bağlı olarak kazan dairesi sınıfları belirlenir.

kazan-dairesi-sinifleri.jpeg

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Isıtma kazanları özellikle kış mevsimlerinde yoğun ve aralıksız kullanıldığı için bu dönemde durdurulması ya da devre dışı kalması hiç istenilmeyen bir durumdur. Bunun önüne geçmenin tek yolu düzenli yapılacak kontrol ve bakımlardır. Kalorifer kazanı ve bağlı bulunduğu sistemin düzgün çalışması için standart ve yönetmelikler uygun bir şekilde kurulmuş olması da bir diğer gerekliliktir. Bu iki husus kalorifer kazanı periyodik muayenesi esnasında kontrol edilerek raporlandırılır. Periyodik muayenesi gerçekleştirilen kazanın bakımlarının doğru aralıklarla yapılıp yapılmadığı, bakımlarda zaruri olarak kontrol edilmesi gereken noktaların tamamlanıp tamamlanmadığı çek edilir.

Periyodik kontrol ve muayene işlemleri esnasında kazanın kapak contaları, boru bağlantıları, sirkülasyon pompaları, vana grupları, termostatlar, termometreler, termokapıllar, manometreler, alev duman boruları, drenaj sistemleri, kazan ısıtma yüzeyi, seviye göstergeleri, tahliye sistemleri, emniyet sistemleri ve sınırlandırıcılar incelenerek, yönetmelik ve standartlarda yer alan olması gereken şartların varlığı sorgulanır.

Bu gözlemlerin yanında hidrostatik test işlemi ile kazan sisteminde herhangi bir sızıntı ya da deformasyon olup olmadığı, emniyet ventilinin ayar basıncı ve kazanın et kalınlığı kontrol edilir. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle beraber hidrostatik test basıncı 3 yılda 1 işletme ya da azami test basıncının 1,5 katı olarak uygulanır geri kalan yıllarda işetme basıncı ya da azami çalışma basıncında hidrostatik test işlemi gerçekleştirilir.

Kalorifer kazanı periyodik muayenesinde test işlemi hidrostatik test şeklinde uygulanabildiği gibi gerekeli şartlar hidrostatik test için uygun değilse tahribatsız muayene yöntemlerine de başvurulabilir; girdap akımları yöntemi, sıvı penetrant, yöntemi, radyografik muayene ultrasonik muayene ve manyetik parçacık ile muayene işlemleri de yapılır.

Kazan Periyodik Muayenesi Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından işletmeye özgü kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi alınmış olmalıdır.

 • Periyodik kontrolü gerçekleştirecek personel baret, iş eldiveni, kulaklık, gözlük, maske vb. kişisel koruyucu donamlılara sahip olmalıdır. Eğer muayene esnasında kazanın üstüne çıkılmasını gerektiren hususlar mevcutsa mutlaka uygun emniyet kemeri kullanılmalıdır.

 • Kazan kullanıcısı ya da kazana ait hususlara, acil durumda yapılması gereken prosedürlere hakim bir personel muayene eşlik etmelidir. Bu esnada kişisel koruyucu donanımlarla donanmış olmalıdır.

 • Muayene esnasında sıcak akışkanların tahliyesi gerçekleştirilirken tahliye yönünde durulmamalıdır.

 • Kazan sıcaklığı 45 C nin altına inmeden sıcak yüzeylere müdahale, kapakları açma ya da hidrostatik test  gerçekleştirilmemelidir.

 • Kazan hidrostatik testi esnasında tüm bağlantılar kör tapa ve/veya flanşlarla körlenmelidir. Yapılamadığı ve vanalarla körleme yapılacak durumlarda vananın devamı olan boru kısmı sökülerek vanadan sızdırma olup olmadığı teyit edilmelidir.

 • Kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayene işlemleri sonucunda sunulan raporlar sonraki yıllarda denetçi ya da iş müfettişlerine gösterilmek üzere saklanmalıdır.

Yazımızda belirttiğimiz üzere sizlerde ısıtma kalorifer kazanı periyodik muayenesi konusunda bilgi almak ya da teklif talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

bottom of page