top of page

Kalorifer Kazanı

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol ve Muayenesi İşlemi

Kalorifer Kazanı periyodik kontrol ve muayenesi işlemi, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uyarınca belirtilen 2014/68/EU, S EN 12953–5, TS EN 12953–6, TS EN 12953–8, TS EN 303-5 standart kriterlere göre yapılır. Muayene ve kontrol işlemleri kazanın kapak contaları, boru bağlantı sistemleri, sıcaklık göstergeleri, kazan ısıtma yüzeyi, basınç göstergeleri, tahliye sistemleri, emniyet cihazının kontrolü, sınırlandırıcının çalışma durumu gibi göstergeler incelenerek, olması gereken standartlar çerçevesinde yapılır.

Bu gözlemlerin yanında hisrostatik test işlemi ile kazan sisteminde herhangi bir sızıntı ya da deformasyon olup olmadığı, emniyet ventilinin ayar basıncı ve kazanın et kalınlığı kontrol edilir.  Kalorifer kazanı periyodik muayenesi işleminde, muayene ve kontrol işlemi gözle yapıldığı gibi girdap akımları yöntemi, sıvı emdirme ile muayene, radyografik yöntem ile kalınlık ölçme işlemi, manyetik parçacık ile muayene işlemleri de yapılır.

Kalorifer Kazanı Periyodik Muayenesi

Kalorifer kazanı periyodik muayenesi işlemi ilgili yönetmelik gereğince yılda en az bir defa yapılması gerekir. Periyodik kontrol, uygun yöntemler kullanılarak, belirli sürelerde ve tam zamanında, uzman kişilerce yapılan test, deney ve muayene işlemleridir. Bu işlem kazan sistemlerinin ömrünü uzattığı gibi sistemlerin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kazanların güvenle işletilebilmesinde imalat süreci ne kadar önemli ise periyodik bakım ve kontrol işlemleri de o derece önem arz eder. Kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi işlemini güvenle yaptırmak için hemen kuruluşumuzla iletişime 

geçebilirsiniz.   

Kalorifer sistemleri, kullanım alanlarına, yakıt sistemlerine ve üretim şekillerine göre farklı özellikler gösterir. Günümüzde merkezi sistem kaloriferli yapıların oldukça yaygın olduğu görülür. Bu durum kalorifer kazanı periyodik kontrolü işleminin ve kalorifer kazanlarının doğru işletilmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serer. Kalorifer kazanları, farklı yakıt sistemleri ile suyun ısıtılmasına ve ortam ısısını kabul edilebilir bir düzeyde tutmaya yarar. Kuruluşumuz, ilgili yönetmelikçe belirtilen standartlar kapsamında, kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi işlemlerini yapar. Kontrol ve muayene işlemleri ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen standartlar gözetilerek gerçekleştirilir. Bu hizmet ile daha etkin ve yüksek performans elde edebilir, sistemlerinizi daha güvenli ve ekonomik hale dönüştürebilirsiniz. 

Kalorifer Kazanı
bottom of page