top of page

Katodik Koruma

Katodik Koruma Nedir?

Katodik koruma kısaca metalleri korozyondan koruma yöntemlerinden biridir. Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleridir. Örneğin hava veya su ile temas eden metallerin çoğu, zaman içinde korozyona uğrar ve oluşan korozyon metalin bir müddet sonra çürüyerek kullanım dışı kalmasına neden olabilir. Buda pek çok farklı alanda büyük bir tehlike ve maliyet anlamına da gelmektedir.

Galvanik usul katodik koruma, suyun içinde veya toprağın altında kalan metal boruların korozyona uğramaması için boruların yanına, onlarla temas edecek şekilde daha aktif bir metalin yerleştirilmesi prensibine dayanır. Bu katodik korumanın uygulandığı birçok farklı uygulama alanı vardır ancak en çok kullanılan alan, petrol sondaj kuleleridir.

Katodik korumanın yoğun olarak uygulandığı alanlardan bir diğeri de gemi yüzeylerinde korozyonun önlenmesidir. Bu işlemde ana mantık; korunacak metal yüzeye katodik yönde bir dış akım uygulanır böylece oluşturulacak elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirilerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulması mantığına dayanır.

Katodik Koruma Periyodik Kontrolü
bottom of page