top of page

Kızgın Su Kazanı

Kızgın Su Kazanı Periyodik Muayenesi Zorunlu mu?

Buhar kazanları ve Sıcak Su kazanlarına benzer özellikleri bulunan Kızgın Su Kazanlarının periyodik muayene işlemi ilgili yönetmelik gereğince yılda en az bir defa yapılması gerekir. Periyodik kontrol, uygun yöntemler kullanılarak, belirli sürelerde ve tam zamanında, uzman kişilerce yapılan test, deney ve muayene işlemleridir. Bu işlem kazan sistemlerinin ömrünü uzattığı gibi sistemlerin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kazanların güvenle işletilebilmesinde imalat süreci ne kadar önemli ise periyodik bakım ve kontrol işlemleri de o derece önem arz eder. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi işlemini güvenle yaptırmak için hemen kuruluşumuzla 

iletişime geçebilirsiniz. 

kizgin-su-kazani-periyodik-kontrolu
bottom of page