top of page

Merdiven Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemleri

Sistem Prensibi

Merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemleri yangın merdivenlerinin işlevini ihtiyaç halinde tam olarak yerine getirmesini sağlar. Bu sistem, merdivene verilen hava ile meydana gelen duman ve zehirli gazları önler. Bu şekilde merdiveni kullanan insanların zehirlenmesine yol açacak tehlikeyi ortadan kaldırır. Mekanik olarak verilen hava ile zehirli gaz tahliye merdivenine sızmaz ve kurtarma işlemlerinde can kaybı yaşanmasının önüne geçilir.

Ancak merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik kontrolü işlemi zamanında yapıldığı takdirde yangın merdivenleri insanların hayatını kurtaran güvenli bir araç halini alır. Merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin bilimsel veriler dikkate alınarak, doğru hesaplamalarla yapılması gerekir. Bu nedenle bu sistemler uzman kişilerce bilimsel detaylar dikkate alınarak hayata geçirilmelidir. 

Merdiven Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemleri Uygulama Koşulları

Bu sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için kurulumunda belirli prosedürlere uyulması, teknik analizlerinin doğru yapılması ve belirli periyotlarda merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik kontrol ve muayenesi işleminin aksatılmadan yaptırılması gerekmektedir. Basınçlandırma işleminde göz önünde bulundurulması gereken bazı teknik hususlar şunlardır;

∙Yangın sırasında yangın kapısının açılması için gereken kuvvet en fazla 110 Newton olmalıdır.

∙Dumanın kapılar kapalı durumdayken sızmaması için binanın iç tarafı ile yangın merdiveni arasındaki basınç farkı en az 50 Pa olmalıdır.

∙Zehirli gaz içeren dumanın tahliye merdivenlerine sızmaması için bir kapı tam açık durumdayken hava hızının en az 1 m/s olması gerekir.

∙Oluşabilecek aşırı basıncın dengelenmesi için frekans kontrollü fan sistemleri gerekmektedir.

Firmamız ilgili mevzuat kapsamında, merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik muayenesi işlemi konusunda çözümler sunmaktadır. Sizlerde bu hususta profesyonel destek almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Olası bir yangın esnasında yangın merdivenlerindeki duman yoğunluğunun önüne geçmek, binada bulunan kişilerin tahliyesini dumandan arıtılmış bir ortamda sağlamak ve yangına müdahale edecek olan itfaiye görevlilerinin binaya girişi için uygun ulaşım koridoru sağlanmak için yangın merdiveni basınçlandırma sistemleri kullanılır. Meydana gelebilecek bir yangında devreye girmesi hayati sonuçlar doğuracak olan merdiven basınçlandırma ve duman tahliye sistemlerinin periyodik muayenesi çok önemlidir. Çünkü duman tahliye sistemleri, yangın ile oluşan dumanın herhangi bir müdahale olmadan mekanik yollarla binanın dışına çıkmasını sağlar.  İlgili mevzuat kapsamında, konutlar hariç olmak üzere, tüm yapılarda, merdiven kovasının boyu 30,5 m’den yüksek ise yangın merdivenlerinin basınçlandırılması gerekmektedir. Konutlar için ise bu yükseklik seviyesi 51,50 m dir.

yangın kaçışı
bottom of page