top of page

Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Paratoner Tesisatı Periyodik Muayenesi İşlemi

Bina ve tesislerin yıldırımdan korunması için ölçüm ve muayene işlemleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği uyarınca, kurulu bulunan ya da kurulacak olan tesislerde, parotoner tesisatı topraklama ölçümü ve muayene işlemlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekir. Yıldırımdan korunma sistemi ölçüm ve incelemeleri kapsamında yapılan ölçüm ve kontroller şu şekilde sıralanabilir:

  • Bileşenleri ile birlikte paratoner koruma borusunun incelenmesi

  • İndirme iletkenleri, çatı üstü sistemi ve bileşenlerinin incelenmesi

  • Parotoner tesisatı topraklama ölçümü

  • Bileşenleri ile birlikte muayene klemensinin incelenmesi.

Paratoner ölçüm ve kontrolleri bu konuda yetkili ve eğitimli olan teknik personel tarafından gerçekleştirilir. Firmamız tarafından yapılan ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak hassas ölçüm cihazları kullanılarak yapılır.

Paratoner Tesisatı Periyodik Muayenesi Önemi 

Yıldırım, doğal afetler arasında ciddi etkiye ve hasara neden olan hava olayı olarak karşımıza çıkar. Bir bina ya da tesise doğrudan yıldırım düşmesi maddi hasara, yaralanma ve can kayıplarına neden olur. Bu bakımdan yıldırımdan korunma sistemi olan paratonerin ihtiyaç halinde çalışması için bakım ve muayenesinin aksatılmaması gerekir. Paratonerin sağlamlığı, yakala ucu ve direğinin paslanıp paslanmadığı, iniş iletkenlerinin sürekliliği ve iniş iletkenleri kroşeleri belirli periyotlarla kontrol edilmelidir.

Ne zaman ve nereye düşeceği hiçbir şekilde tahmin edilemeyen bu afetten korunmak, paratoner tesisatı periyodik muayenesi işleminin ilgili yönetmelik standartları uyarınca zamanında yapılmasını olmazsa olmaz hale getirir. Paratoner sisteminizin muayenesi için firmamızla hemen iletişime geçebilir, bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.

Yıldırım belirli hava koşullarında oluşan, çevrede bulunan en yüksek nesneye çarpma eğiliminde olan, yüksek gerilime sahip elektrik boşalması olarak tanımlanabilir. Yıldırımın yarattığı etki nedeni ile yüksek yapılara konumlandırılan ve paratoner adı verilen metal kondüktörler, ortaya çıkan elektrik yükününün mümkün olan en az hasarla toprağa iletilmesini sağlar. Bina ve tesisleri yıldırımdan korumak için kurulan sistemlerin, paratoner tesisatı periyodik muayenesi işleminin aksatılmadan yapılması büyük önem arz eder. Bu işlem, sistemin ihtiyaç halinde çalışır durumda olması, tam ve etkin koruma sağlaması için belirli periyodlarda yetkilendirilmiş elektrik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Bina ve tesislerde bulunan paratoner sistemlerinin etkinliği, kuruluşumuz tarafında ilgili yönetmelik standartları uyarınca yapılır ve paratoner tesisatı periyodik muayene raporu ile topraklama sisteminin ölçüm değerleri raporlanır.

paratoner-periyodik-kontrolu
bottom of page