top of page

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması

Patlamadan korunma dökümanı; “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” içeriği uyarınca, patlama riski yüksek olan fabrika, bina, tesis ve iş yerlerindeki güvenlik risklerinin tanımlanarak, alınabilecek önlemler doğrultusunda teknik ve operasyonel hazırlıkların planlanmasıdır. Sonrasında bu planın uygulamaya alınması, hem çalışanlar hem de fabrika, bina, tesis ve iş yerlerinin maliyetlerinin azaltılması yönünden yüksek düzeyde önem taşıyan bir husus olarak önem taşır. Parlayıcı ve patlayıcı madde içeren iş sahalarında tehlikeli alan tanımlanması ve patlamadan korunma risk analizi yapılarak ilgili dokümanın hazırlanması işverenin sorumluluğundadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği

Patlamadan korunma dökümanı içeriğinde en az aşağıda yer alan hususlar yer almalıdır:

∙Bu dokümanda olası patlamalara karşı alınan önlemler yer alır. Doküman hazırlanırken farklı parametreler dikkate alınarak, patlayıcı ortamlara ilişkin her alan için ayrı ayrı risk analizi yapılır.

∙Patlamaya ilişkin risk analizi sonuçları ile korumaya dair dikkate alınması gereken önlemler açık olarak ifade edilir.

∙Patlamadan korunma risk analizi sonucunda hazırlanan dokümanın içeriği organizasyonel ve teknik önlemler olarak ayrı ayrı gerçekleştirilebilir.

Patlamadan korunma dökümanı, hem çevre güvenliğini tehdit eden patlama unsuru için önlem almak hem de iş alanı güvenliğini sağlamak için hazırlanır. Bununla birlikte bu doküman ile çalışanların güvenlik ve sağlıkları için de önlem alınmış olur.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hangi İşletmeler için Hazırlanmalıdır?

Sanayinin ve iş sahalarının gelişmesi birtakım riskleri de doğurmuştur. Özellikle kimya, akaryakıt, elektrikli cihaz imalathaneleri gibi iş kollarında çalışan kuruluşlar, iş yerlerini patlamalara karşı güvende tutmak için birtakım işlemler yapmak ve teknik gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar. 

 

Patlamadan korunma dökümanı hazırlamak zorunda olan bazı işletmeler şu şekildedir:

 

∙Akaryakıt üretim, dağıtım ve dolum şirketleri,

∙Doğalgaz ihtiva eden iş sahaları ve tesisler,

∙Deri İmalathaneleri,

∙Boya imalathaneleri,

∙Tiner imalathaneleri,

∙Kimyasal madde depolayan ya da üreten tesisler,

∙Elektrikli cihaz üreten tesisler,

∙Kâğıt fabrikaları,

∙Şeker ve nişasta fabrikaları,

∙Un fabrikaları,

∙Kömür tozu içeren tesisler,

∙Tahıl fabrikaları,

∙Yem fabrikaları,

∙Yağ imalathaneleri (zeytinyağı, margarin v.d.)

 

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanıp işe başladıktan sonra işyerinde, organizasyonda ya da iş ekipmanlarında kayda değer bir değişiklik, tadilat veya genişleme yapıldığında doküman güncellenir. Sizler de bu konuda profesyonel destek almak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
bottom of page