top of page
  • Ekipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri

Depolarda Yangın GüvenliğiYangınlar her türlü bina ya da tesiste çıkma ihtimali bulunan, boyutu, kullanım amacı, konumu ne olursa olsun risk teşkil eden ve önlem alınması gereken olaylardır. Teknolojinin ilerlemesi ve birçok yangından korunum sisteminde yenilikler bulunmuş olsa da yangını tamamen risk olmaktan çıkarmak mümkün değildir. Aksine gelişen teknoloji farklı alanlarda yangın risklerini de beraberinde getirmiştir. Yangın risklerinin ağır sonuçlar verdiği yapı türlerinden bir diğeri endüstriyel depolama tesisleridir.


Endüstriyel depolar; kullanım amacı, depolama şekli ve bina yapısı gibi birçok farklı gruba ayrılabilir. Ancak temel amacı depolanan ürünlerin emniyetli korunması olan depoların emniyeti adına yangından korunum sistemleri birçok tesisten daha öncelikli bir konumdadır. Bunu her yıl farklı alanlardaki depolama tesislerinde gerçekleşen ve birçok kez söndürülmesinde güçlük yaşanan kimilerinde söndürülmesi saatleri aşarak günler süren yangınlarda görmekteyiz.


Depolarda görebileceğimiz yangından korunum sistemleri;

  • Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Yangın Tüpü)

Kuru kimyevi toz, CO2 gibi türleri ve farklı söndürücü kapasiteleri bulunan yangın tüpleri her tesiste karşımıza çıkabilecek ve en temel yangından korunum sistemleridir.

  • Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Depoların çoğunda makine ya da benzer bir cihaz bulunmamakla birlikte en büyük risk elektrik tesisatlarıdır. Amacına uygun kullanılmayan bir ısıtıcı ya da prizde unutulan bir el aleti ya da uygun şekilde dizayn edilmeyen elektrik kabloları yangının başlama nedeni olabilir. Elektrik tesisatlarından kaynaklı çıkabilecek yangınları önlemek konusunda en etkili yöntem pano içi gazlı söndürme sistemleridir. Birçok farklı söndürünce kullanılabilen bu sistemlerde en temel mantık yanma olayının devamı için zorunlu olan oksijeni ortamdan uzaklaştırmak ve havasız kalan yangının sönmesini sağlamaktır.

  • Sulu Söndürme Sistemleri

  • Otomatik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri

  • Yangın Algılama İhbar Sistemleri

Konvansiyonel Sistem

Adresli Sistem

Beam Dedektör


Depolarda yangın güvenliğinden maksimum fayda elde edilebilmesinin yolu; öncelikle bu alanda alanında uzman personellerle işletmenin mevcut risklerinin ve kabiliyetlerinin belirlenmesi sonrasında gerekli aksiyonların hızlı bir şekilde alınması son olarak bu işlemin idamesi ve İşletmesi adına düzenli bakım onarım ve periyodik kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Bakım ve muayene işlemleri olmadığı sürece kurulumda son teknoloji ile donatılmış ve alanında mükemmellik ödüllerine sahip olabilecek tesisler dahi zamanla bozulma ve işlevini yitirme durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Unutulmamalıdır ki Yangından Korunum Sistemlerine belki bir defa ihtiyaç duyulacaktır ancak o an çalışmaması sizin için çok büyük ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır.


Endüstriyel Depo Tesislerinde Yangın Güvenliği


Endüstriyel depolama tesisinin en önemli özelliği kendisine emanet edilen ve bunun karşılığında ücret ödenen ürünleri en iyi şekilde emniyetli bir biçimde korumasıdır. Bu durumun aksi depolama firması için itibar ve maddi kayba sebep verir. Bu nedenle depolama firmaları için emniyet ve güvenlik sistemlerinin ayrı bir önemi vardır. Üretim tesislerinde üretim sağlayan makinalar ne kadar kıymetli ise depolama tesislerinde emniyet ve güvenliği sağlayan sistemler (kamera güvenlik sistemleri, yedek güç sistemleri, yangından korunum sistemleri) eşit oranda öneme sahiptir. Bu tarz tesislerin kendi içinde en risklileri parlayıcı ya da patlayıcı özelliğe sahip ürünlerin depolandığı tesislerdir. Bu noktada atılacak ilk adım risk değerlendirmesi yapılarak patlamadan korunma dokümanının oluşturulmasıdır. Sonrasında bu dokümanda yer alan tedbir öneri ve ikazlar dikkate alınarak aksiyon alınır. Patlamadan korunma dokümanı gibi bu alanda fayda sağlayabilecek dokümanlardan bir diğeri yangın risk analizi raporudur. Yapımız için risk teşkil eden temel konuların ele alınıp sonrasında mevcut korunum sistemlerimizin bu risklere karşı etkinliğinin ölçümleneceği ve yetersiz kalınan noktalarının altı çizilip gerekli aksiyonların belirleneceği rapordur.

16 görüntüleme0 yorum
bottom of page