top of page

Havalandırma Periyodik Muayenesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güncelleme tarihi: 30 Ara 2023


Havalandırma Tesisatları borular, kanallar, damperler filtreler ve santrallerden oluşur
Havalandırma Tesisatı

Havalandırma periyodik muayenesi, binalarda veya tesislerde kullanılan havalandırma sistemlerinin belirli aralıklarla incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu muayene, havalandırma sisteminin doğru ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını, olası arızaları veya eksiklikleri tespit etmek için gerçekleştirilir.


Havalandırma Periyodik Muayenesinin Amacı Nedir ?


Havalandırma periyodik muayenesinin amacı şunlardır:

 1. Sistem Performansının Değerlendirilmesi: Havalandırma sisteminin hala optimal bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

 2. Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi: Sistemdeki potansiyel enerji kayıplarını veya verimsizlikleri tespit ederek enerji tasarrufu sağlamak.

 3. İç Ortam Kalitesinin İyileştirilmesi: Havalandırma sisteminin düzgün çalışması, iç mekanda hava kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu da çalışanların ve mekanda bulunanların sağlığını ve konforunu artırır.

 4. Güvenlik Kontrolleri: Havalandırma sistemlerinin güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, olası tehlikeleri önlemek veya minimize etmek.

Havalandırma periyodik muayenesi genellikle bir uzman veya yetkili bir servis tarafından yapılır. Bu muayene sırasında, havalandırma ekipmanları, hava kanalları, filtreler, motorlar, fanlar ve diğer ilgili bileşenler incelenir. Muayene sonuçları, eksiklikler, arızalar veya önerilen iyileştirmeler içerebilir.


Havalandırma Periyodik Muayenesi Türkiye De Zorunlu Mu?


Türkiye'de havalandırma periyodik muayenesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlarda yer alır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak hazırlanan yönetmelikler, iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaları için çeşitli yükümlülükler getirir.

Bu çerçevede, havalandırma sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir. Ancak, periyodik muayene sıklığı, detayları ve diğer teknik gereklilikler genellikle ilgili yönetmeliklerde veya sektörel düzenlemelerde belirtilir.

Örneğin, "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" havalandırma sistemleri için belirli kontrollerin ve bakımın yapılması gerektiğini belirtebilir. Bu yönetmeliklerde, havalandırma sistemlerinin hangi aralıklarla ve nasıl kontrol edilmesi gerektiği, hangi ölçümlerin alınması gerektiği gibi konular detaylı olarak ele alınabilir.

Sonuç olarak, Türkiye'de havalandırma periyodik muayenesinin zorunlu olup olmadığını tam olarak belirlemek için ilgili mevzuatın detaylarına ve sektöre özgü düzenlemelere bakmak gerekmektedir. İşverenler ve ilgili taraflar, bu konuda uzman görüşü alarak ve mevzuatı yakından takip ederek gerekli yükümlülükleri yerine getirmelidir.


Havalandırma Periyodik Muayenesinde Hangi Noktalardan Ölçüm Alınır


Havalandırma periyodik muayenesinde, havalandırma sisteminin etkinliği, performansı ve güvenliği değerlendirilirken çeşitli noktalardan ölçüm alınır. Havalandırma sisteminin bileşenlerinin doğru ve etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını tespit etmek için bu ölçümler gerçekleştirilir. İşte havalandırma periyodik muayenesi sırasında genellikle değerlendirilen ve ölçüm alınan bazı ana noktalar:

 1. Hava Giriş ve Çıkış Noktaları: Bu noktalardan alınan ölçümler, havalandırma sisteminin genel hava akışını ve dağılımını değerlendirmeye yardımcı olur.

 2. Hava Akış Hızı: Hava kanallarında ve diffüzörlerdeki hava akış hızı, sistemin etkinliğini ve tasarım değerlerine uygun olup olmadığını gösterir.

 3. Hava Sıcaklığı ve Nem Oranı: İç mekandaki hava sıcaklığı ve nem oranı, havalandırma sisteminin konfor koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için ölçülür.

 4. Hava Temizlik Seviyesi: Filtrelerin ve diğer hava temizleme bileşenlerinin etkinliği, hava kalitesi ölçüm cihazlarıyla değerlendirilir.

 5. Fan Performansı: Fanların dönüş hızı, elektrik tüketimi ve ses seviyeleri gibi faktörler, fanların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını gösterir.

 6. Basınç Değerleri: Hava kanallarındaki basınç değerleri, sistemin dengeli bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve hava dağılımının homojen olup olmadığını gösterir.

 7. Kontrol Sistemleri: Havalandırma sistemlerinin otomasyon ve kontrol sistemlerinin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ilgili ölçümler yapılır.

 8. Güvenlik Özellikleri: Havalandırma sistemlerinin acil durum durdurma mekanizmaları, yangın damperleri ve diğer güvenlik özellikleri, periyodik muayene sırasında değerlendirilir.

 9. Isı Geri Kazanım Verimliliği: Enerji verimliliğini artırmak için bazı havalandırma sistemleri ısı geri kazanım üniteleri kullanır. Bu ünitelerin verimliliği, periyodik muayene sırasında ölçülür.

Bu ölçümler ve değerlendirmeler, havalandırma sisteminin performansını optimize etmek, enerji verimliliğini artırmak ve iç mekan hava kalitesini korumak için kritiktir. Uzmanlar, bu ölçümlerle elde edilen verilere dayanarak gerekli düzeltmeleri ve iyileştirmeleri önerir.


Havalandırma Periyodik Muayenesini Kimler Yapabilir ?
Alanında eğitimleri tamamlayan ve yetkinlik kazanan personelleri periyodik muayene uzmanı olarak tanımlanır.
Periyodik Muayene Personelleri

Havalandırma periyodik muayenesini yapabilecek kişilerin nitelikleri ve yetkinlikleri, muayene yapılacak havalandırma sisteminin karmaşıklığına, büyüklüğüne ve özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, havalandırma periyodik muayenesini yapabilecek kişiler veya kuruluşlar şunlardır:


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine Göre havalandırma tesisatı periyodik kontrolleri;


 1. Makine Mühendisleri,

 2. Makine ve Metal Eğitimi Bölümü Mezunu Teknik Öğretmenler,

 3. Makine Tekniker veya Yüksek Teknikerleri tarafından yapılır.

Havalandırma periyodik muayenesi yapacak kişi veya kuruluşun seçiminde, ilgili mevzuatın gereklilikleri, işletmenin ihtiyaçları, muayene yapılacak sistemlerin özellikleri ve diğer faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, periyodik muayene ve bakım hizmetleri konusunda uzmanlık ve deneyim, muayene yapacak kişi veya kuruluşun seçiminde kritik bir öneme sahiptir.


Havalandırma Periyodik Muayenesinde Hangi Cihazlar Kullanılır ?


Anemometre benzeri cihazlarla hava hızı ölçülür.
hava hızı ölçümü

Havalandırma periyodik muayenesi sırasında kullanılan cihazlar, havalandırma sistemlerinin performansını, etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için tasarlanmış özel ekipmanları içerir. Bu cihazlar, havalandırma sistemlerinin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını, hava akışını, basıncını, sıcaklığını, nem oranını ve diğer kritik parametreleri ölçmek için kullanılır. İşte havalandırma periyodik muayenesinde kullanılan bazı temel cihazlar:

 1. Anemometre: Hava akış hızını ve hacmini ölçmek için kullanılır. Farklı tipleri bulunmaktadır ve havalandırma kanallarındaki hava hızını doğrudan ölçmek için tasarlanmış modeller mevcuttur.

 2. Basınç Ölçer: Hava kanallarındaki basınç değerlerini ölçmek için kullanılır. Bu cihazlar, hava basıncının dengeli bir şekilde dağılıp dağılmadığını kontrol etmek için kullanılır.

 3. Hava Kalitesi Ölçüm Cihazları: Partikül madde yoğunluğunu, gaz konsantrasyonlarını ve diğer hava kalitesi parametrelerini ölçmek için kullanılır. Bu cihazlar, havalandırma sistemlerinin etkinliğini ve iç mekan hava kalitesini değerlendirmek için kritiktir.

 4. Termometre ve Higrometre: İç mekandaki hava sıcaklığı ve nem oranını ölçmek için kullanılır. Bu cihazlar, havalandırma sistemlerinin konfor koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için kullanılır.

 5. Gürültü Ölçer: Havalandırma ekipmanlarının ürettiği ses seviyesini ölçmek için kullanılır. Bu, iş yerlerindeki gürültü seviyelerinin kontrol altında olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir.

 6. Termal Kameralar: Havalandırma sistemlerinin ısı kaynaklarını, enerji kayıplarını veya izolasyon eksikliklerini tespit etmek için kullanılır.

 7. Duman Test Cihazları: Havalandırma sisteminin duman testi, hava akışının ve dağılımının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını görmek için kullanılır.

 8. Elektriksel Test Cihazları: Fanlar, motorlar ve diğer elektrikli bileşenlerin elektriksel performansını ve güvenliğini değerlendirmek için kullanılır.

Bu cihazlar, havalandırma periyodik muayenesinin farklı aşamalarında ve farklı ihtiyaçlara göre kullanılır. Uzmanlar, bu cihazlarla elde edilen verilere dayanarak havalandırma sistemlerinin performansını değerlendirir ve gerekli düzeltmeleri veya iyileştirmeleri önerir.


Sonuç olarak, havalandırma periyodik muayenesi, binaların veya tesislerin sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamına sahip olmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Bu muayene, havalandırma sistemlerinin sürekli olarak etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasını garanti altına alır. Sizlerde bu alanlarda soru ve görüşleriniz için iletişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.335 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page