top of page
  • Yazarın fotoğrafıEkipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri

Ortam Ölçümleri Gerekli Mi?

Güncelleme tarihi: 3 gün önce


Bu sorunun cevabı için ortam ölçümlerinin işletmenize, çalışanlara, ekipmanlara ve böylelikle firma sahiplerine katkı ve faydaları ele alınmalıdır.

Özellikle meslek hastalıklarından uzak ya da meslek hastalıklarına karşı bilinçli olarak gerekli önlemlerin alındığı işletmeler kesinlikle tercih edilebilir çalışma ortamlarıdır. Çalışma ortamlarımızın izlemesi sayesinde örneğin bir makinenin ortama yaydığı toz ya da gürültü ölçümlendirilebilir. Hakeza, Havalandırma sisteminizin ya da ortamda bulunan aydınlatma sisteminizin çalışma verimliliğini de bu yolla ölçebiliriz. Çalışanlara bakan yönleri ele alacak olursak; çalışanların maruziyetini belirlemek için ortam ölçümleri ve dozimetrik (kişisel maruziyet) ölçümleri ile çalışanlara bakan yönüyle iş hijyeni ölçümleri gerçekleştirilir. Bu ölçümler sayesinde çalışan mevcut risklerle ilgili farkındalık sahibi olur ve hangi ortamda hangi kişisel koruyucu donanımı kullanmasının kendisi için faydalı olacağını bir kez daha görmüş olur.

İşletmelerde bir çok farklı olanda maliyet kalemleri bulunmaktadır. Bir çok işletmenin farkında olmadığı ancak listede en büyük yeri tutan kalemlerden bir tanesi yetişmiş iş gücü yani firmaların en büyük sermayesi olan kalifiye personellerdir. Ortam ölçümlerinin yapılmaması ve meslek hastalıklarının fark edilememesi ya da iş ortamının yeterli ergonomik çalışma şartlarını sağlamaması sonucunda bu en kıymetli değer zarar görebilir ve bu hem çalışan sağlığı hem de işletme adına geri dönülemez aksaklıklara ve sorunlara yol açabilir.


İş hijyeni Ortam Ölçümleri yasal olarak zorunluluk mu?


Ortam gürültü ölçümü, Ortam toz ölçümü, kişisel solunabilir toz ölçümü, anlık gaz ölçümü, uçucu organik bileşik (VOC) ölçümü, termal konfor ölçümü gibi iş hijyeni ve ortam ölçüm parametreleri yasal zorunluluktur. Tüm bu işlemler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yasal zorunluluk haline gelmiştir. Bu yönetmelik gereği iş veren ya da vekili çalışma ortamında gerekli iş güvenliği ve işçi sağlığı gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. Bu yasal yükümlülüğü yerine getirmek için işverenler, Bu alanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan hizmet almalıdırlar. Belirtilen koşulları sağlayan iş sağlığı laboratuvarları, yukarıda belirtilen ölçüm işlemlerini tamamlayarak için bu hizmeti verirler ve bu ölçümleri raporlandırarak yetkililere sunarlar.


İş Hijyeni ve Ortam Ölçümü Sonuçları


Yapılan tüm ölçüm test ve işlemler kayıt altına alınmalıdır. Bu ölçüm ve kontrolleri yapan akredite kuruluş ve yetkili firmalar, müşteriye imzalı ve kaşeli bir rapor sunmakla yükümlüdür. Güvenli ortamların oluşturulması ve sağlıklı bir şekilde tasarlanması amacıyla gerek ölçüm ve analiz çalışmalarının gerekse alınması gereken önlemlerin uygulanması çok önemlidir.


Ölçüm raporları iş güvenliği uzmanları ve işverenlerce değerlendirilmeli, gerekirse alınacak önlemler belirlenmeli ve alınan aksiyonlar sonrası gerçekleştirilen ölçümlerle maruziyetlerin giderilmesi kontrol edilmelidir.


İş sağlığı ve güvenliği konularını esas alarak sadece iş hijyeni ve ortam ölçümlerini değil, aynı zamanda periyodik kontroller; elektriksel ölçümler ve yangın, havalandırma tesisat kontrolleri her türlü iş ekipmanı muayeneleri ve ölçümlerinin ce aynın hassasiyetle yaptırılması gerekmektedir.


Bu alanlarda her türlü ihtiyacınız için bizimle iletişime geçerek işletmenizin emniyeti ve çalışanlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz.


43 görüntüleme0 yorum
bottom of page