Proje Çizimi (Mimari, Yangın Tesisatı, Havalandırma Tesisatı ve Makine Yerleşimi)

Mimari Proje

Projeler mevcut durumların belirli ölçek ve öğelerle sanal ya da matbu ortama aktarılmasıdır.  Proje denilince ilk akla gelecek olan mimari projelerdir. Mimari projeler yapıya ait kolon, kiriş, duvar yerleşimleri, giriş-çıkış, merdivenler ve yapıya ait bütün ayrıntıların çizilmesi sonucu elde edilir. 

Yangın Tesisat Projesi

Yangın tesisat projesi iki durumda çizilebilir;

  1. Uygulama Öncesi
  2. Uygulama Sonrası

Her iki durumda da yangın tesisat projesi çizimi için elimizde mimari proje bulunması gerekir.  Eğer yoksa mimari proje çizilmesinin ardından yangın tesisat projesi çizimine başlanılır. İlk olarak mimari projede yer alan ihtiyacımız olmayan ayrıntılar çıkarılarak sade ve anlaşılır bir mimari proje oluşturulur. Çizeceğimiz projenin belirgin olması ve ön plana çıkması için mimari projeye ait kısımlar koyu renk tonları ile renklendirilmelidir.

Uygulama öncesinde gerçekleştirilecek proje çiziminde mimari projeye göre değerlendirme yapılarak; hangi bölüm nerede örneğin yangın odası ve yangın su deposu yangın kaçış merdiveni, şaftlar nerelere konumlandırılmış belirlenerek yangın elemanlarının proje üzerine nasıl tatbik edileceği konusunda fikir edinilir. Bu aşamaya kadar binanın genel gereksinimleri olan;

  1. Sulu ya da Kuru Tip Sprinkler Sistemleri
  2. Sulu ya da Köpüklü Söndürme Sistemleri
  3. Hidrant, İtfaiye Su Alma ve İtfaiye Su Verme Ağızları

Başlıklarından hangilerinin projede yer alacak olduğu belirlenmiş olmalıdır. Bu belirlemeler sonrasında mimari projeye ve bina kullanım amacına bağlı olarak sprinkler tipleri, yerleşimi ve zonlarının sayısı belirlenir. Tehlike sınıflarına göre sprinkler tipi belirlenecektir;

  1. Kuru Hat ise Upright Sprinkler (Dik Tip)
  2. Islak Hat ise Pendent Sprinkler (Sarkık Tip)
  3. Duvar diplerine denk gelen kısımlara Side Wall (Duvar Tipi)

Sprinkler seçimizin ardından uygulanacak alana uygun olarak branşman tipi seçimi yapılır ve son olarak zon alanları belirlenerek projeye yerleştirilir. Birden fazla zon ve tipte Sprinkler uygulanacak olması durumunda Proje zonlara ayrılarak her bir zon üzerinde ayrıca hesap ve analiz yapılır. Bunlara bağlı kalarak yapının ihtiyacı olan sistemler projeye yerleştirilir.

Sprinkler zonlarımızın çiziminin ardından zonlamaya uygun olarak zon borularının çizimi gerçekleştirilir. Bu esnasında zonlar için gerekli olan alt bileşenler; İzlenebilir kelebek vana, anahtarı, test drenaj vanası da belirlenir. Sprinkler tesisatının çiziminin ardından Sulu ya da köpüklü söndürme hattının çizimine geçilir. Öncelikle mimari projeye uygun olarak dolap yerleşimleri belirlenir ardından dolaplara ait hatların çizimi gerçekleştirilir.

Bu işlemlerin ardından yangın pompa odasına kadar getirilen hatlara bağlanacak yangın pompaları çizilir. Pompalar ve hatların arasına emme ve basma kollektörler, sirkülasyon rahatlatma valfleri, izlenebilir kelebek vanalar, manometreler ve kullanılacak diğer bileşenler çizilmelidir.  Genel hatalarıyla çizdiğimiz projemizi tehlike sınıfımıza bağlı olarak minimum su deposu, pompa kapasitesi belirlenecektir. Bu aşamadan sonra da hidrolik hesap yapılarak boru çaplandırılmasına başlanılır.  Sprinkler yerleşimi, yangın dolapları yerleşimi, itfaiye bağlantı ağızlarının yerleşimi, borulama, mekanik oda yerleşimi, hidrolik hesap ve çaplandırma işlemlerinin ardından şema çizimine başlanır. Şema çizildikten sonra pafta başlığı oluşturulur. Son olarak proje de yer alması gereken parçalardan bir diğeri de lejant tablosunun oluşturulmasıdır. Lejant kullanılacak boru bağlantısı vana ve her türlü unsurun proje de yer alacağı imlecin ve adının yer aldığı tablodur. Uygulama öncesinde gerçekleştirilen proje çizimi bu şekildedir. Uygulama yapılmış ancak projesi bulunmayan bir yapının yangın tesisat projesi çiziminde de benzer işlemler gerçekleştirilir. Burada ki tek fark mevcut durum yerinde incelenerek rölöve çizimi yapılmalıdır. Sonrasında bu röleveye bağlı olarak proje çizimi tamamlanır.

Havalandırma Tesisat Projesi

Havalandırma tesisat projesi çiziminde yangın tesisat projesi çizimine benzer bir yol izlenir; öncelikle binamızın ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçlara göre havalandırma ünitelerimizin seçimi gerçekleştirilir. Kullanacağımız ünitelerin belirlenmesinin ardından havalandırma kanallarımız ve menfezlerimiz kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak yerleştirilir.

Makine Yerleşim Projesi

Makine yerleşim projesi tesisimizde yer alan makinelerin kapasite, konum, güç beslemeleri ve varsa atık ya da çıkış hatlarını içerecek şekilde çizilmelidir.  Mevcut mimari proje, elektrik beslemeleri ve havalandırma projesiyle uyumlu olarak makine yerleşim projesi çizimi gerçekleştirilir.