Titreşim Ölçümü

Titreşim maruziyet ölçümü,

 • El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Tüm Vucut Titreşim Maruziyeti Ölçümü

olarak ikiye ayrılır.

EL-KOL ve TÜM VÜCUT TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

Mesleki Maruziyet parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren, enerji ile çalışan aletlerden yayılan mekanik enerjiye el-kol titreşimi adı verilir. Çalışanı el-kol titreşimine maruz bırakan ve enerji ile çalışan aletler bir çok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanır. Örneğin sanayide forklift, el matkabı, yatay testere örnek verilebilir.

El-kol titreşim sendromu şu durumları içerir:

 • damarsal hastalıklar
 • kas hastalıkları
 • kemik ve eklem hastalıkları
 • diğer hastalıklar (tüm vücut, merkezi sinir sistemi)

Maruz kalınan titreşime verilen tepki: Titreşimin, genliği, frekansı maruziyet süresi, yönü, uygulama noktası, vücut ve titreşimin vücuda girdiği noktanın bağlantısı, kıyafetleri ve kullanılan aletler, vücut ağırlığı, kullanıcının boyu, vücudun duruş biçimi, vücut direnci, vücut bileşenleri gibi birçok faktöre bağlıdır. Titreşim, yönü ve büyüklüğü olan vektörel bir niceliktir. Bu nedenle sayılan faktörler üç eksende ele alınmalıdır. Eller ve titreşimli alet arasındaki bağlantı, el-kol titreşim büyüklüğü değerlendirilirken raporda bulunması gereken birçok faktörden etkilenir.

Bu faktörler şunlardır:

 • Kullanılan aletin çeşidi ve durumu
 • Normal çalışma koşulları altında kullanılan alet tarafından üretilen ivme ve frekans spektrumu
 • Alet veya iş parçasına doğru uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yönü
 • Çalışma sırasında ellerin, kolların ve vücudun yönelimi ve duruşu (özellikle, dirsek, bilek ve omuz eklemlerinin açısı)
 • Elin titreşen yüzeyle direk bağlantısı olan kısımları
 • Yüzeyin ellerle bağlantısı olan kısmının çeşidi ve büyüklüğü
 • Çalışanın titreşimli alet kullanarak çalıştığı yıl sayısı
 • Sıcaklık, nem ve kullanılan alet veya iş parçasının tutamak kısmının sıcaklığı gibi iklimsel koşullar.
 • Bir gün içerisindeki titreşim maruziyet süresi ve saat biriminden aylık ve yıllık maruziyet süreleri
 • Bir periyot içerisindeki maruziyet ve bunun çalışma metodu ile ilişkisi

El-Kol Tüm Vücut Titreşim Ölçümü ve Değerlendirmesi

Titreşim ölçümleri;

 • İş yerinde çalışanların titreşim maruziyetlerini belirlemek

 • Yeni aletlerin geliştirilmesine katkı sağlamak

 • İş yerine alınacak aletlerin titreşim seviyelerini kontrol etmek,

 • Aletlerin bakım programlarını değerlendirmek

amacıyla yapılabilir.