top of page

Topraklama Tesisatı

Topraklama Ölçümü ve Periyodik Kontrolü Önemi

Topraklama sistemi elektrik kaynaklı kaza ve yaralanmaların önüne geçmek için basit, bir o kadar da önemli sistemler olarak göze çarpar. Çalışma prensibi, elektrik kaçaklarını bir iletken vasıtası ile toprak üzerine aktarmak ve bu yolla canlıların zarar görmesinin önüne geçmek üzerine kuruludur. Topraklama, elektrik sistemi nedeni ile düzgün çalışmayan elektrikli cihazların meydana getirebileceği tehlikelere karşı da canlıları korur. Günümüzde topraklama çeşitleri fonksiyon topraklaması, işletme topraklaması ve koruma topraklaması olarak karşımıza çıkar. Belirli nedenlerden dolayı hayati öneme sahip olan bu topraklama sistemleri zamanla işlevini yitirebilir. Bu nedenle elektrik kaynaklı tehlikelere karşı topraklama ölçümü ve periyodik kontrolü yaptırmak büyük önem arz eder.

Topraklama Ölçümü ve Periyodik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Topraklama sistemleri beklenen direnç değerlerini sağlayamadığı durumlarda gerekli işlevi görmez. Bu durumda da elektrik kazalarına karşı koruma sağlamaz. Topraklama ölçümü ve periyodik kontrolü hassas topraklama ölçüm cihazları ile yapılır. Ölçüm değerleri alanında uzman elektrik mühendisleri tarafından hesaplanır ve elde edilen değerler kıyaslanır. Ölçüm sonucunda topraklama ölçüm raporu hazırlanır. Fonksiyon topraklaması için normal koşullarda en yüksek topraklama ölçümü sonucu 10 ohm, işletme topraklaması için 2 ohm, koruma topraklaması için ise 5 ohm değerinde ölçülmelidir. Bina veya tesisisiniz topraklama ölçümünü Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği standartları uyarınca yaptırmak için hemen bizimle iletişime 

geçebilirsiniz.

Elektrik, hayatımızın hemen hemen her alanında var olan, yaygın bir şekilde kullanılan ve çoğu insanın tehlikelerine maruz kaldığı bir risk kaynağı olarak karşımıza çıkar. Elektrik kazaları dikkatsizlik ve bilgisizlik, iletim hatlarının koparak canlılara temas etmesi,  bina ve tesisin topraklama ölçümü ve periyodik kontrolü işleminin aksatılması, yalıtım özelliği bozulan makinelerde elektriğin makinenin gövdesine geçmesi gibi nedenlerle meydana gelir. Bu doğrultuda topraklama, elektrik tesisatında meydana gelebilecek elektrik kaçakları nedeni ile insanların zarar görmesinin önüne geçen önemli bir güvenlik önlemi olarak görülür.

Bina ve tesislerdeki topraklama ölçümleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği uyarınca, yılda en az bir defa yapılması gereken hayati bir işlemdir. Topraklama ölçümü kuruluşumuz tarafından hassas topraklama ölçüm cihazları yardımı ile özenle yapılır. Ölçüm sonucunda bulunan değerler, hesaplanan direnç değerleri ile karşılaştırılır ve topraklama ölçüm raporu hazırlanır.

Topraklama Ölçümü
bottom of page