Toz Ölçümü

Toz ölçümü,

  • Ortam Solunabilir Toz Ölçümü
  • Kişisel Solunabilir Toz Maruziteti Ölçümü
  • Ortam Toplam Toz Ölçümü
  •  Kişisel Toplam Toz Maruziteti Ölçümü

olmak üzere dörde ayrılır. Toz ölçümleri "TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ ne" ve ilgili standartara uygun olarak gerçekleştirmektedir.