top of page

Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

Tüm vücut titreşim ölçümü, çalışanların veya insanların maruz kaldığı tüm vücut titreşimlerini değerlendirmek ve sağlık risklerini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Tüm vücut titreşimleri, genellikle ağır makine ve ekipmanların kullanıldığı endüstriyel ortamlarda meydana gelir. Bu titreşimler, çalışanların vücut dokuları ve organları üzerinde etkili olabilir ve uzun süreli maruziyet durumunda sağlık sorunlarına neden olabilir. Tüm vücut titreşim ölçümü, titreşim düzeylerini değerlendirir ve ilgili standartlarla karşılaştırarak riskleri belirlemeye yardımcı olur.

Tüm vücut titreşim ölçümleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, TS ISO 2631-1 standardı, tüm vücut titreşim ölçümleri için temel yönergeleri ve ölçüm parametrelerini belirler. Bu standarda uygun olarak yapılan ölçümler, titreşim düzeylerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve insan sağlığına etkilerinin değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, TS EN 1032+A1 standardı da tüm vücut titreşim ölçümü için kullanılan bir diğer standarttır. Bu standard, tüm vücut titreşimlerinin değerlendirilmesi için ölçüm yöntemlerini ve sınırlarını belirler.

TS ISO 2631-1 standardı, tüm vücut titreşim ölçümü konusunda önemli bir kaynaktır. Bu standardın temel amacı, insan sağlığına etkisi olan titreşim düzeylerini belirlemek ve riskleri değerlendirmektir. Ayrıca, TS EN 1032+A1 standardı, tüm vücut titreşim ölçümü için ulusal bir standarttır ve ölçüm yöntemlerini ve sınırlarını belirler. Bu standartlar, çalışanların tüm vücut titreşimine maruziyetini kontrol altına almak ve uygun önlemleri almak için rehberlik sağlar. Tüm vücut titreşim ölçümü, iş hijyeni programının önemli bir bileşenidir ve çalışanların sağlığını korumak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

titresim-olcumu
bottom of page