V.O.C (Kimyasal) Ölçümü

V.O.C. (Uçucu Organik Bileşikler) Ölçümü

  • İş Yeri Ortamı Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Ölçümü
  • Kişisel Uçucu Organik Bileşikler Maruziyeti Ölçümü

olmak üzere ikiye ayrılır. V.O.C. (Uçucu Organik Bileşikler) Ölçümüleri,

  • TS ISO 16200-1 İş Yeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz
  • Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

yönetmelik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir.