top of page

VOC Maruziyet Ölçümü

VOC (Uçucu Organik Bileşik) maruziyet ölçümü, çalışanların veya insanların bir ortamda uçucu organik bileşiklere maruz kalma düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Uçucu organik bileşikler, birçok endüstriyel faaliyet, kimyasal kullanımı, boya, yapıştırıcılar, temizlik ürünleri ve yanma süreçleri gibi çeşitli kaynaklardan kaynaklanır. Yüksek seviyelerde VOC maruziyeti, sağlık sorunlarına, solunum yolu rahatsızlıklarına, alerjik reaksiyonlara ve diğer ciddi etkilere neden olabilir. VOC maruziyet ölçümü, çalışma ortamlarında ve diğer yaşam alanlarında sağlık risklerini belirlemek ve önlemek için önemli bir araçtır.

VOC maruziyet ölçümleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. TS ISO 16200-1 standardı, VOC maruziyet ölçümleri için genel rehberlik sağlar ve ölçüm yöntemlerini, örnekleme tekniklerini ve analiz prosedürlerini belirler. Bu standarda uygun olarak yapılan ölçümler, VOC maruziyet seviyelerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, standardın amacı, çalışanların veya insanların maruziyet düzeylerini belirlemek için uygun önlemleri almak ve sağlık risklerini azaltmak için yönergeler sağlamaktır.

TS ISO 16200-1 standardı, VOC maruziyet ölçümü için temel bir kaynaktır. Bu standardın içeriği, VOC maruziyetinin belirlenmesi için kullanılan yöntemleri, ölçüm sürelerini, analiz tekniklerini ve raporlama prosedürlerini içerir. Bu sayede, VOC maruziyet ölçümü, sağlık risklerini belirlemek ve uygun önlemleri almak için önemli bir araç haline gelir.

VOC Uçucu Organik Bileşikler Maruziyet Ölçümü
bottom of page