top of page

Araç Kaldırma Lifti

Araç kaldırma liftleri, araçların dikey olarak yukarı kaldırılması ve böylelikle aracın alt bölgelerine ulaşım sağlanarak bakım ve onarım yapılmasına imkân tanımak için kullanılır. Tahrik tipine göre hidrolik ve elektrikli olarak ana iki türü vardır. Bunun yanında sütunlu, halatlı ve makaslı olarak üç alt türe ayrılırlar. Kaldırılacak araçların boyut ve ağırlıklarına bağlı olarak uygun olan tipte liftler seçilebilir.

İş güvenliği son dönemde ülkemizde önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmelerin çalışma ortamlarını daha güvenilir hale getirmesi bir mecburiyet olmuştur. İş yerlerinde amacı ile iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasının önemi artmıştır. İş ekipmanlarından dolayı oluşan kazalar, maddi ve manevi hasarlara yol açabilmektedir.

Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan kaldırma platformu ve asılı erişim donanımı, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrolleri gerçekleştirecek ve raporlar hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir. Bu alanda yapılacak Araç Kaldırma Lifti Muayenesi 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", başta olmak üzere;

  • TS EN 1493:2010 Araç Kaldırma Liftleri

  • TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları - Sütunlu Çalışma Platformları

  • TS EN 60204-32 Makinalarda Güvenlik- Makinalardaki Elektriksel Cihazlar - Bölüm 32: Yük Kaldırma Makinaları İçin Kurallar

Standartlarına bağlı kalarak oluşturulan talimatlar ve kontrol çeklistleri yardımıyla yapılmaktadır.

Ekipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri olarak kaldırma ve iletme ekipmanları muayene hizmetleri bünyesinde belirttiğimiz standartlar çerçevesinde Araç Kaldırma Lifti Kontrol ve Muayenesi gerçekleştirmekteyiz. Bu hizmet ile ekipmanlarınızın güvenli bir şekilde çalışması ve personelinizin daha güvenlikli bir ortamda sağlığı adına kaygılanmadan hizmet sunması sağlanır. Bu ortam yüksek performanslı ve verimli hizmet sunulmasına da katkı sağlar.

Düzenli bakım ve onarım periyotları uygulanan ve periyodik kontrol aşamaları düzenli takip edilen Araç Kaldırma Donanımların da arıza ve kaza oranı minimize edilmiş olur. Periyodik muayenenin en temel prenslerinden birisi olan önleyici bakıma destek olma unsuru bu şekilde gerçekleşir. Kontrollerin düzenli yapılmaması ise, zaman, para ve emek kaybı olarak işletmelerimizi zarara uğratır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü, Muayenesi süresi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nde   yılda en az “1” kez olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda alınacak hizmetlerde bu nokta dikkate alınmalıdır.

tasit-kaldirma-periyodik-muayenesi
bottom of page