top of page

Exproof Ekipman Bakım Personeli Eğitimi

Exproof Ekipman Bakım Personeli Eğitiminde Hedeflenen Kazanımlar

Bu eğitimde hedef kitle olarak Exproof ekipmanların bakım ve kontrollerini gerçekleştiren personeller  yer almaktadır.

Eğitim programının sonunda elde edilecek kazanımlardan bazıları aşağıda yer almaktadır;

 • Yanma Kimyası, Parlama Noktası, LEL, UEL vb. temel kavramlar

 • ATEX tanımı

 • Patlayıcı ortamların ve bu ortamlarda kullanılacak ekipmanların sınıflandırılması ve özellikleri

 • Ekipmanlara ait uygun ve uygun olmayan bağlantı tipleri

 • Ekipmanların yüzey sıcaklıkları ile gaz gruplarının ilişkilendirilmesi

 • EN ISO 80079-36 Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman - Temel metot ve özellikler

 • EN 60079-0 Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar için genel kurallar (Standartında yer alan ilgili kısımlar)

 • EN 60079-14 Elektrik tesisatı montaj kuralları (Standartında yer alan ilgili kısımlar)

 • EN 60079-17 Patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli ekipmanların bakım kuralları (Standartında yer alan ilgili kısımlar)

 • EN 60079-19 Patlayıcı ortamda kullanılan elektrikli ekipmanların tamir kuralları (Standartında yer alan ilgili kısımlar)

 • Patlayıcı ortamlarda dikkat edilmesi gereken temel güvenlik kavramları (Standartında yer alan ilgili kısımlar

Eğitimlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için eğitim talep formumuzu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Exproof ekipmanlar; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında, tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof ekipmanların kurulum, devreye alma muayene ve bakım işlemlerinde son derece hassas olunmalıdır. 

Bu alanda danışmanlık sunduğumuz firmalarımıza exproof ekipman temel eğitimi ve exproof ekipman bakım personeli eğitimlerini uluslarası sertifikalara sahip teknik ekibimizle gerçekleştirmekteyiz. Pandemi öncesi dönemde sadece yüz yüze eğitim prensibiyle sunduğumuz eğitimlerimize pandemi ile birlikte online uzaktan eğitim seçeneğini de ekledik. Bu konuda sizden gelen talepler ve ortam şartlarını dikkate alarak ilerlemekteyiz.

Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
bottom of page