top of page

Yangın Risk Analizi

Yangının Başlıca Nedenleri
 • Koruma ve önlemlerin alınmaması: Yangın söndürme sistemlerinin olmaması, yangın söndürme sistem bağlantılarının, ısıtma sistemlerinin, LPG tüpleri ve parlayıcı patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmaması ve yanlış tesisat bağlantısının olması gibi

 • Bilgisizlik: Elektrikli aletlerin, Elektrik tesisatına fazla cihaz bağlanması, Elektrik tesisatında topraklamanın olmaması, soba ve ısıtma sistemlerinin yanlış montajı ve kullanılması, çatı yâda tavan arasına yanıcı maddeler konması gibi nedenlerin yangına sebep olabileceğini bilmemek.

 • İhmal: İzinsiz ve önlemsiz sıcak iş yapma, elektrik tesisatına kacak akım rölesi konmaması, yangın söndürme sistemleri, elektrik tesisatının ve basınçlı kapların, yangın algılama, ihbar, söndürme sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılmaması, kapatılması unutulan LPG tüpü, Doğal gaz vanası, ateşi söndürülmemiş ocak, fişin prizde unutulması, söndürülmeden yere atılan sigara gibi.

 • Kazalar: İstem dışı olaylar, kalorifer kazanının patlaması, soba ve cihazların devrilmesi gibi.

 • Doğa olayları: Yıldırım, deprem sonrası yangınlar, dalların birbirine sürmesi, Aşırı güneş gibi.

Yangın Risk Analizinin İşletmenize Etkileri

 • İşletmenin bünyesinde veya çevresinde çıkabilecek muhtemel yangın türlerinin, yangının çıkış yeri ve nedeni, cinsi ve özelliklerinin neler olabileceğinin belirlenmesi

 • Olası bir yangın için can ve mal’a verebileceği zararların tespiti, ortaya çıkaracağı maddi zararların belirlenmesi

 • Yangın neden olacak risk faktörlerinin minimuma indirilmesi ve bunun için gereken tedbirlerin önceden alınması,

 • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi

 • Yangından korunma sistemleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri, alarm panelleri , kontrol odaları cihaz , aparat ve malzemelerinin tespiti , var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması

 • Yangın senaryolarının hazırlanması

 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.

 • Acil Durum Planı hazırlanması (tepki planı)

 

Siz de yangın risk analizinizi için profesyonel hizmet almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Risk Analizi tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etme ve mevcut kontrollerin yeterliliği göz önünde bulundurularak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir.

Yangın Risk Analizi ise firmanızda muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası bir yangında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir.

yangin-merdiveni
bottom of page