top of page

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri, binaların güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar. Bu sistemlerin periyodik muayenesi, güvenliğin sürekli olarak sağlanması ve sistemlerin doğru şekilde çalışmasının garanti altına alınması için önemlidir. Periyodik muayene, sistemlerin düzgün çalıştığını doğrulayarak acil durumlar için hazırlıklı olunmasını sağlar.

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri periyodik muayenesi, uluslararası standartlar ve yönetmelikler tarafından belirlenen gerekliliklere göre yapılmalıdır. TS EN 50172 standartı, acil aydınlatma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işletimi ve bakımıyla ilgili gereklilikleri belirler. Bu standart, sistemlerin doğru şekilde işletildiğini ve güvenilir bir şekilde çalıştığını sağlamayı hedefler. TS EN 1838 standartı ise acil aydınlatma sistemlerinin aydınlatma düzeylerini ve renklerini belirler. Bu standart, acil durumlarda yeterli aydınlatmanın sağlanmasını ve yönlendirme işaretlemelerinin doğru olmasını amaçlar.

Binaların yangından korunmasıyla ilgili yönetmelikler, Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri periyodik muayenesinin yapılmasını gerektirir. Bu yönetmelikler, binaların yangın güvenliği için gerekli önlemleri belirler ve acil aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin uygun şekilde kurulmasını, işletilmesini ve bakımının düzenli olarak yapılmasını zorunlu kılar. Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemlerinin periyodik muayenesi, yangın güvenliği açısından kritik bir adımdır ve bu sistemlerin gerektiği gibi çalışmasını sağlar, böylece acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliye imkanı sağlanır.

acil-aydinlatma-ve-yonlendirme-sistemleri
bottom of page