top of page

Gürültü Maruziyet Ölçümü

Gürültü maruziyet ölçümü, çalışanların işyerindeki gürültüye ne kadar süreyle maruz kaldıklarını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Gürültü maruziyeti, işitme kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu yüzden çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyelerini belirlemek ve uygun önlemleri almak önemlidir. Gürültü maruziyet ölçümü genellikle kişisel dozimetreler veya gürültü izleme cihazları kullanılarak yapılır. Bu ölçümler, çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyelerini kaydederek ve sürelerini hesaplayarak yapılır.

Gürültü maruziyet ölçümü sonuçları, ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilir. Örneğin, IEC 61672-1 standardı, ses düzeyi ölçüm cihazlarının özelliklerini ve doğruluk gereksinimlerini belirler. Ayrıca, çalışma süreleri ve gürültü seviyeleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir eğri olan işitme risk değerlendirme eğrisi (ISO 1999:2013), gürültü maruziyetinin etkilerini değerlendirmede kullanılır. Bu standartlar, gürültü maruziyetinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını belirlemek için temel alınır ve gerekli önlemlerin alınmasında rehberlik sağlar.

Gürültü maruziyet ölçümleri, işverenlere çalışanların gürültüye maruz kalma sürelerini ve düzeylerini belirleme imkânı verir. Bu bilgiler, uygun koruyucu önlemlerin alınması, işyerindeki gürültü kaynaklarının kontrol altına alınması ve uygun kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması için önemlidir. Gürültü maruziyetinin değerlendirilmesi, çalışanların sağlığını koruma, işitme kaybı riskini azaltma ve işyerindeki uygun gürültü kontrol önlemlerini uygulama açısından büyük önem taşır.

Ortam Gürültü Maruziyetine Karşı Kulaklık Kullanılmalı
bottom of page