top of page

Ortam VOC Ölçümü

Ortam VOC ölçümleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin, TS ISO 16200-1 standardı, ortam VOC ölçümleri için genel yönergeleri ve ölçüm parametrelerini belirler. Bu standarda uygun olarak yapılan ölçümler, uçucu organik bileşik seviyelerinin doğru bir şekilde belirlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, TS ISO 16200-1 standardı, ortam VOC ölçümlerinin yapıldığı yerlerin seçimi, örnekleme yöntemleri, analiz teknikleri ve raporlama prosedürleri gibi konuları da kapsar.

Ortam VOC (Uçucu Organik Bileşik) ölçümü, bir ortamdaki uçucu organik bileşik seviyelerini değerlendirmek ve havadaki kirleticilerin sağlık üzerindeki etkisini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Uçucu organik bileşikler, birçok endüstriyel faaliyet, kimyasal kullanımı, boya, yapıştırıcılar ve temizlik ürünleri gibi kaynaklardan kaynaklanır. Bu bileşiklerin havada yüksek seviyeleri, insan sağlığına zararlı olabilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına, alerjik reaksiyonlara ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Ortam VOC ölçümü, hava kalitesini değerlendirir ve ilgili standartlarla karşılaştırarak riskleri belirlemeye yardımcı olur.

TS ISO 16200-1 standardı, ortam VOC ölçümü konusunda önemli bir kaynaktır. Bu standardın amacı, hava kalitesini değerlendirmek ve ortamda bulunan uçucu organik bileşik seviyelerini belirlemektir. Standart, ölçüm ekipmanı seçimi, kalibrasyon prosedürleri, örnekleme süreleri ve frekansları gibi detayları içerir. Bu sayede, ortam VOC ölçümü, potansiyel sağlık risklerini belirlemek ve uygun önlemleri almak için önemli bir araç haline gelir.

ortam-havasi-kimyasal-olcumu
bottom of page