top of page

Havalandırma Tesisatı

Havalandırma tesisatı, iç ortamlara hava akışı sağlayan sistemlerdir. Kapalı çalışma alanlarında makinelerin çıkardığı toz, gaz, duman v.b. kirletici etkiler iç ortamın hava kalitesini düşürür. İş alanlarındaki çalışma konforu için kirli havanın tahliyesi ve temiz havanın iç ortamlara aktarılması büyük önem arz eder. Bununla birlikte havalandırma tesisat sistemleri kapalı çalışma alanlarındaki zehirlenmelerin, olası patlamaların ve yangınların önüne geçerek iş güvenliği için önemli bir işlev görür. Bu nedenle bir çalışma alanındaki havalandırma tesisatı periyodik kontrolü aksatılmadan, profesyonel ekipler tarafından yapılmalı ve sistemin yeterliliği doğru hesaplamalarla test edilmelidi

Havalandırma Boruları Periyodik Kontrolü

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Havalandırma sistemi periyodik muayenesi işleminin ilgili yönetmeliklerce; varsa imalatçı firmanın öngördüğü kıstas ve aralıklarda yapılması gerektiği belirtilir. Bu durum imalatçı firma tarafından belirlenmemişse, havalandırma tesisat sisteminin bulunduğu ortam şartları, kullanım sıklığı ve kullanım süresi gibi risk faktörleri göz önünde bulundurularak belirlenecek periyotlarda muayene işlemi gerçekleştirilir.

Hava Periyodik Kontrolü
Havalandırma Kanalları Periyodik Kontrolü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, olası durumlar dışında belirlenen muayene aralığı bir yılı aşmamalıdır. Havalandırma tesisatı periyodik kontrolü, sistemin projede belirtilen hususlara uygun olup olmadığının tespit edilmesine yönelik olarak yapılır ve yapılması kanunen zorunlu bir işlemdir.

Firmamız havalandırma tesisatı periyodik kontrolü işlemini profesyonel ekibi ve ekipmanları ile gerçekleştirirken hem yasal gereklilikleri yerine getirmenizi hem çalışma ortamının konforunu sağlamanızı hem de iş güvenliği açısından olası tehlikeli durumların önüne geçmenizi sağlar. Sizler de havalandırma sistemi periyodik muayenesi işlemi için hemen Ekipman Muayene ile iletişime geçebilir, profesyonel hizmet alabilirsiniz

Havalandırma tesisatı periyodik kontrol işlemi firmamızca, alanında uzman personel tarafından titizlikle yapılır. Uzman ekipler; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında havalandırma sistemi periyodik muayenesi işlemini gerçekleştirir. Periyodik kontrolü yapılan sistem detaylı olarak muayene edilir.

Hava akımının sistemden sağlıklı bir şekilde geçip geçmediği ve sistemin elektrik tesisatı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Çalışanların sağlığı ve iş verimliliği açısından gerekli miktarda temiz havanın sağlanıp sağlanmadığı test edilir. Bu testlerle birlikte sistemin; hava hızının ölçümü, duman testi, konfor havalandırması, yerel egzoz havalandırma işlemlerinin kontrolleri yapılır. 

Havalandırma Periyodik Kontrolü
bottom of page