top of page

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor ölçümü, bir ortamın sıcaklık, nem ve hava hareketi gibi faktörlerinin insanların konfor düzeyini etkileyip etkilemediğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. İnsanların yaşam alanlarında, ofis ortamlarında, alışveriş merkezlerinde ve diğer birçok yerde termal konfor, sağlıklı ve verimli bir çalışma veya yaşama ortamının sağlanması için önemlidir. Termal konfor ölçümü, bu faktörleri objektif bir şekilde değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için kullanılır.

Termal konfor ölçümleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. TS EN ISO 7730 standardı, termal konforun değerlendirilmesi için yöntemler ve ölçüm kriterleri sağlar. Bu standart, ortam sıcaklığı, nem, hava hareketi ve diğer parametreleri dikkate alarak termal konforu değerlendirmek için kullanılan bir yaklaşımı tanımlar. Benzer şekilde, TS EN 7243 standardı da termal konfor ölçümleri için rehberlik sağlar ve termal rahatsızlık riskini değerlendirmek için kullanılan yöntemleri belirler.

TS EN ISO 7730 standardı, termal konfor ölçümlerinin temelini oluşturur. Bu standart, termal konforu belirlemek için gerekli olan parametreleri ve değerlendirme yöntemlerini tanımlar. Sıcaklık, nem, hava hareketi, giyim faktörleri ve aktivite seviyeleri gibi faktörler, TS EN ISO 7730 standardında ele alınır. Ayrıca, TS EN 7243 standardı da termal konfor ölçümleri için önemli bir referanstır. Bu standart, termal rahatsızlık riskini belirlemek için kullanılan yöntemleri ve kriterleri belirler.

Termal Konfor Ölçümü
bottom of page