top of page

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Yangın Algılama Türleri ve Cihazlar

1. Duman Algılama Sistemleri:

 • İyonizasyon Tipi Duman Dedektörleri: İyonizasyon tipi dedektörler, hava içindeki iyonları ölçerek dumanın varlığını tespit eder.

 • Optik Tip Duman Dedektörleri: Bu dedektörler, duman partiküllerinin hava içindeki ışığı kesmesini kullanarak duman algılar.

2. Isı Algılama Sistemleri:

 • Sabit Tipi Isı Dedektörleri: Belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında tetiklenen dedektörlerdir.

 • Lineer Isı Dedektörleri: Uzun bir alanda sıcaklık değişikliklerini algılar.

 • Termal Görüntüleme Kameraları: Sıcaklık değişikliklerini görsel olarak izleyen kameralardır.

3. Alev Algılama Sistemleri:

 • UV (Ultraviyole) Alev Dedektörleri: Alevin karakteristik ultraviyole ışınlarını algılar.

 • IR (İnfrared) Alev Dedektörleri: Alevin infrared ışınlarını tespit ederek alev algılar.

 • Çoklu Algılama Teknolojisi: UV ve IR teknolojilerini birleştirerek daha güvenilir alev tespiti sağlar.

4. Gaz Algılama Sistemleri:

 • Gaz Dedektörleri: Potansiyel yangın riski oluşturan gazların varlığını algılar.

 • Çoklu Gaz Dedektörleri: Birden fazla gazı algılayabilen sistemlerdir.

5. Hava Örnekleme Sistemleri:

 • Hava Örnekleme Dedektörleri: Belirli aralıklarla hava örnekleri alarak içerisindeki potansiyel yangın belirtilerini analiz eder.

6. Optik Parçacık Algılama Sistemleri:

 • Lazer Hava Parçacığı Dedektörleri: Havada bulunan parçacıkları lazer ışınıyla algılar.

 • Çoklu Spektrum Algılama: Birden fazla spektrumda parçacıkları izleyerek dumanı tespit eder.

7. Lineer Dedektörler:

 • Lineer Hava Akış Dedektörleri: Belirli bir yönde hava akışındaki değişiklikleri algılar.

8. Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemleri:

 • Adreslenebilir Dedektörler: Her dedektörün benzersiz bir adresi vardır, bu sayede yangının kaynağını belirlemek daha kolaydır.

9. Kablo Dönüştürücüler ve Arayüz Cihazları:

 • Yangın Algılama Kontrol Panellerine Bağlantı Cihazları: Algılama cihazları ile kontrol paneli arasında iletişimi sağlayan arayüz cihazlarıdır.

10. Yangın Algılama Kontrol Panelleri:

 • Merkezi Kontrol Üniteleri: Tüm yangın algılama sisteminin kontrolünü sağlar, dedektörlerden gelen bilgileri değerlendirir ve alarm durumunda tepki verir.

11. İletişim Cihazları:

 • Uyarı Sistemleri: Yangın durumunda sesli ve görsel uyarıları sağlayan cihazlardır.

 • Haberleşme Modülleri: Yangın durumu hakkında bilgileri belirli kişilere veya güvenlik merkezlerine ileten cihazlardır.

12. Yangın Algılama Sistemleri Güç Kaynakları:

 • Yedek Güç Kaynakları: Elektrik kesintisi durumunda çalışmayı sürdürebilmek için kullanılan batarya veya jeneratör gibi yedek güç kaynakları.

Yangın algılama ihbar sistemleri, karmaşık bir yapıya sahiptir ve genellikle belirli bir binanın veya tesisin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır ve kurulur. Bu sistemler, yangın güvenliği konusunda önemli bir rol oynar ve yangın durumlarında erken uyarı, hızlı tepki ve can kaybını en aza indirme amacı güderler. Sistem tasarımı ve seçilen bileşenler, belirli bir ortamın gereksinimlerine ve potansiyel tehlikelere uygun olmalıdır.​

Yangın butonu
 1. Algılama Cihazları: Yangın algılama cihazları, duman, sıcaklık, alev veya gaz gibi yangın belirtilerini algılayabilen sensörleri içerir. Bu cihazlar, algıladıkları belirtilere tepki vererek yangın alarmını tetikler.

 2. Kontrol Paneli: Kontrol paneli, algılama cihazlarından gelen sinyalleri değerlendirir ve yangın durumunda alarmı tetikler. Ayrıca, sistemin durumuyla ilgili bilgileri gösterir ve kullanıcılara yönetim yetenekleri sunar.

 3. Yangın Alarm Sistemi: Yangın alarm sistemi, algılama sisteminin bir parçasıdır ve yangın durumunda sesli ve/veya görsel alarm sinyallerini aktive eder. Bu alarm sinyalleri, binadaki insanları ve çevredeki kişileri yangın tehlikesi konusunda uyarır.

 4. İletişim Cihazları: Bu cihazlar, yangın durumuyla ilgili bilgileri belirli kişilere veya güvenlik merkezlerine iletebilir. Özellikle büyük tesislerde, yangın durumunda hızlı müdahale için iletişim cihazları kritik öneme sahiptir.

Yangın algılama ihbar sistemi, bir binada veya bir alanda olası yangınları tespit edip alarm vermek için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. Bu sistem, yangın tehlikesini erken aşamada algılamak ve insanları, mülkü veya diğer değerli varlıkları korumak amacıyla kullanılır. Yangın algılama ihbar sistemleri, yangının başlangıç aşamalarında müdahale edilmesine olanak tanıyarak can ve mal kayıplarını minimize etmeye yardımcı olur. Yangın algılama ihbar sistemleri genellikle aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

Yangın ALgılama Duman Dedektörü
Yangın Algılama İhbar Sistemi
bottom of page