top of page

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Muayenesi İşlemi

Tüm işletmelerde elektrik tesisat uygunluk belgesi, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nce zorunlu hale getirilmiş dururumda. Bu şekilde elektrik iç tesisatının kontrolü sağlanarak olası kaza ihtimallerinin önüne geçilmekte. Aynı yönetmelik, Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü işlemini yılda en az bir defa zorunlu kılar. Firmamız iş ortakları için bu işlemi yılda bir defa gerçekleştirir. Bununla birlikte alınan talep doğrultusunda, belirli sürelerde daha sık tesisat uygunluk kontrolü işlemi de yerine getirilir. 

Elektrik tesisatı muayenesinde enerji odaları, ups, elektrik dağıtım panoları, branşman, kablo şaftı, tesisin aydınlatma sistemi, zayıf akım tesisatı, prizler, buatlar, asansör sisteminin elektrik tesisatı, kompanzasyon sistemleri ve topraklama sisteminin projeye ve ilgili standartlara uyup uymadığı ölçülür ve kontrolleri sağlanır.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü Önemi Nedir?

Elektrik içi tesisatı için yapılan testler, Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü ve hazırlanan rapor sonucunda alınacak tedbirler, işletmelere birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

∙Elektrik kaynaklı kazaların önüne geçilir.

∙Üretimin ya da hizmetin durmasına neden olabilecek elektrik arızaları önlenir.

∙Yangın ve patlama gibi kazaları önler, bu şekilde telafisi mümkün olmayan maddi hasarlar ve can kayıplarının önüne geçilir.

∙Elektrik tesisatında olası bir uygunsuz ekipman ya da tesisat bileşeninin değiştirilmesi sağlanarak işletmeye enerji tasarrufu sağlanır.

İşletmenizde aşırı ya da dengesiz yükleme olup olmadığı, elektrik tesisatı içindeki ekipmanın uygunluğu ve daha birçok kontrol için kuruluşumuzla hemen iletişime geçebilir, elektrik tesisat uygunluk belgesi alabilirsiniz.  

Günümüzde işletmelerde, fabrikalarda, endüstri kuruluşlarının büyük bölümünde enerji kaynağı olarak elektrik kullanılır. Elektrik iş hayatı ve günlük hayatımızın hemen hemen her yerindedir ve enerji kaynağı olmasının yanında belirli riskler de barındırır. Buna bağlı olarak elektrik tesisatının bakımının, kontrollerinin, Elektrik İç Tesisat Uygunluk Muayenesi işleminin belirli periyotlarda yapılması gerekir. Bu işlem hem verilen hizmetin hem de üretim işleminin sürdürülebilirliği, olası kaza risklerinin önüne geçilmesi için büyük önem arz eder. Elektrik içi tesisatın, tesisatı meydana getiren her bir bileşen ve ekipmanın kontrolü, muayenesi, bakımı belirli bir uzmanlık gerektirir. Kuruluşumuzca elektrik iç tesisat uygunluk kontrolü ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlarda, uzman personel ile yapılır. Bu çalışmanın sonunda Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü Raporu sunulur.

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Ölçümleri
bottom of page