top of page

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçüm

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümü, enerji tüketiminin analiz edilmesi ve elektriksel sistemlerdeki harmonik bozulmaların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli yöntemlerdir. Enerji analizi, bir tesis veya işletmenin enerji kullanımını anlamak, enerji tasarrufu potansiyelini belirlemek ve enerji verimliliğini artırmak için kullanılan bir süreçtir. Bu analiz, enerji tüketiminin dağılımını ve yoğunlaştığı alanları belirlemek için veri toplama, analiz ve raporlama adımlarını içerir. Enerji analizi, enerji maliyetlerini azaltmak, çevresel etkiyi en aza indirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için önemli bir araçtır.

Harmonik ölçümü ise elektriksel sistemlerdeki harmonik bozulmaları belirlemek ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Harmonik bozulmalar, harmonik frekanslardaki akım ve gerilim dalgalarının sistemdeki diğer cihazları etkileyerek çalışma verimliliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceği durumlarda ortaya çıkar. Harmonik ölçümü, harmonik bozulmaların düzgün şekilde tespit edilmesi, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için önemli bir araçtır. Bu ölçümler, harmonik kaynaklarını belirlemek, harmonik düzeltme yöntemlerini uygulamak ve elektrik sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Enerji analizi ve harmonik ölçümü, uluslararası standartlar ve yönetmelikler tarafından belirlenen gerekliliklere göre gerçekleştirilmelidir. Örneğin, enerji analizinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kullanılabilirken, harmonik ölçümünde IEC 61000-4-7 standardı rehber niteliğindedir. Ayrıca, yerel yönetmelikler ve elektrik güvenliği mevzuatı da enerji analizi ve harmonik ölçümüne ilişkin gereklilikler ve standartlar içerebilir. Bu standartlar ve yönetmelikler, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlar ve enerji verimliliği ile elektrik güvenliği hedeflerinin başarılmasına yardımcı olur.

Enerji Analizi Ölçümü
bottom of page