top of page
  • Yazarın fotoğrafıEkipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Beklenen Değişiklik

Güncelleme tarihi: 10 Nis 2022

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği 18.02.2022 tarihi itibariyle güncellendi; yeni eklenen ve değiştirilen bir çok madde oldu. Bu değişikliklerle de periyodik muayenenin önemi bir kez daha vurgulandı ve muğlaklık bulunan ve izahat beklenen bir çok noktada gri alanlar aydınlatılarak uygulamada yaşanan bir çok kararsızlık ve çelişkinin ortadan kaldırılması sağlanıldı.

Bu değişiklerden bazılarına makalemizde yer vereceğiz;


1. Exproof Ekipmanların Periyodik Muayenesi


Exproof Ekipman Periyodik Muayenesi

Bu konu yönetmelikte aşağıdaki şekliyle yer buldu;

Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları

MADDE 7/A – (Ek:RG-18/2/2022-31754)

(1) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar. (2) Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır. Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edilir.

Ve böylelikle bir önceki halinde sadece TS EN 60079 standardına atıfta bulunarak ifade edilen exproof ekipmanların periyodik muayenesi bu haliyle daha açık bir şekilde kanuni zorunluluk halini aldı.

2. Endüstriyel Raf ve Kapıların Periyodik Muayenesi


Endüstriyel Raf Periyodik Muayenesi

Yönetmeliğin eski versiyonunda hiç bahsi geçmeyen ve yeni yönetmelikte yer bulan ekipmanlarımız Endüstriyel Raf ve Kapı 'lardır. Yönetmelikte aşağıdaki şekilde yer bulan;

2.5. Endüstriyel raf ve kapılar 2.5.1. Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, inşaat mühendisleri, inşaat, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, inşaat veya makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. 2.5.2. Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrollerinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılabilir. Tahribatsız muayenelere ait raporlar, periyodik kontrol raporunun ekinde saklanır.

Lojistik sektöründe kullanımı çok yaygın olan endüstriyel raf ve kapıların periyodik muayenesi de yasal zorunluluk kapsamına alındı.

3. Konveyör Periyodik Muayenesi


Konveyör Periyodik Muayenesi

Konveyörler yenilenen yönetmelikte Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri tablosunda yer alarak periyodik muayenesi yasal zorunluk kapsamına alınan ve yönetmelikte açıkça yer alan ekipmanlardan bir diğeri olmuştur.


4. Uçak Yer Destek Donanımları Periyodik MuayenesiUçak Yer Destek Donanımları Periyodik Muayenesi

Teknik yetkinliğin ve hassas çalışmanın büyük öneme sahip olduğu kendi mesleki yönetmelikleri ve standartları çok fazla olan havacılık sektöründe kullanılan yer destek donanımları da yönetmeliğimizin kapsamına alındı ve Tablo-2: Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri ve kontrol kriterleri tablosunda yer alarak periyodik muayenesi yasal zorunluk kapsamına alınan ve yönetmelikte açıkça yer alan ekipmanlardan bir diğeri olmuştur.


5. Jeneratör Periyodik Muayenesi


Jeneratör Muayenesi

Jeneratörler şimdiye kadar muayene zorunluluğu konusunda en çok tereddüt yaşanılan alanların başında gelmekteydi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle Tablo-3: Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri tablosunda jeneratörler de yasal zorunluluk kapsamına alınmıştır.


6. Periyodik Muayenesinde Akreditasyon Zorunluluğu Getirilen Ekipmanlar


Kule Vinç Periyodik Mujayenesi

Şimdiye kadar hiçbir ekipman için tanımlaması yapılmamış olan ve Ekipnete kayıtlı ve K belgesi bulunan herkes tarafında yapılabilen periyodik muayene işlemi aşağıda yer alan ekipmanlar için akredite kuruluş tarafından muayene edilmesi zorunlu olarak değiştirildi.

Bunlar;

a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları

Yönetmelikte yapılan değişiklik aşağıdaki şekilde yer almıştır;

Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları

EK MADDE 2 – (Ek:RG-18/2/2022-31754)(5)

(1) Aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır:

a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği' nde yapılan değişikliklerden bir kısmına yer verdiğimiz yazımız Blogger Sayfamızda da eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

https://ekipmanmuayene.blogspot.com/2022/03/is-ekipmanlarnn-kullanmnda-saglk.html ilgili her türlü soru görüş ve öneri için bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu alanda daha bir çok bilginin yer aldığı bloğumuzu ziyaret ederek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı ve emniyetli çalışmalar...


207 görüntüleme0 yorum
bottom of page