top of page
  • Yazarın fotoğrafıEkipman Muayene Danışmanlık Hizmetleri

İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri Ne Sıklıkla Yaptırılmalıdır ?

Güncelleme tarihi: 19 Mar 2022


de Parametreler ve Periyodun Belirlenmesi

’İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’’ te yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir" şeklinde ifade edilmektedir.

Bu yönetmeliğin ilgili Madde 5 kısmında işverenin ölçümleri risk analizine bağlı olarak yaptırması gerektiği yer almaktadır. İşin mahiyeti, iş yerinin durumu ve çalışanların emniyetine bağlı olarak ölçüm sıklığı değişkenlik gösterebilir. Ancak çalışma ortamına bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesinde iş hijyeni ve kişisel maruziyet ölçümlerinin payı büyüktür. Bu ölçümlere bağlı olarak alınan aksiyonlar bir çok meslek hastalığını azaltmakta ve hatta çoğu kez gerçekleşmeden engellemektedir. Ölçüm periyodunun belirlenmesinde iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının görüşleri kesinlikle dikkate alınmalıdır. İş yerinde gerçekleştirilecek her hangi bir tadilat, dönüşüm ya da durumunda ölçümler tekrarlanmalıdır.

Örneğin termal konfor ölçümleri riskli bir hava koşulları ya da mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak yaptırılmalıdır.

40 görüntüleme0 yorum
bottom of page